Biuletyn Techniczny Nr 8/2015

 

 

BIULETYN TECHNICZNY

- przepisy techniczne
i normy w gazownictwie

 

 

Biuletyn Techniczny IGG jest zalecany do wykorzystania w pracy zawodowej przez pracowników sektora gazowniczego zatrudnionych,  w szczególności  jednostek technicznych obsługi sieci gazowej zajmujących się przygotowaniem inwestycji, remontów, projektowaniem, nadzorem nad budową sieci gazowej oraz prowadzących jej eksploatację (użytkowanie).

 

Zawartość obejmuje m.in.:

 

I     PRZEPISY TECHNICZNE dotyczące:

  1. KSZTAŁTOWANIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ PAŃSTWA W BRANŻY GAZOWNICZEJ
  2. PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UŻYTKOWANIA SIECI GAZOWYCH ORAZ PRZEPISY BUDOWLANE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I UŻYTKOWANIEM SIECI GAZOWYCH
  3. PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UŻYTKOWANIA SIECI GAZOWYCH ZAWARTE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

II    POLSKIE NORMY, STANDARDY TECHNICZNE IGG, I NORMY ZAKŁADOWE PGNiG S.A. MAJĄCE ZASTOSOWANIE
      W  GAZOWNICTWIE