TARGI EXPO-GAS 2017

 


IX TARGI
TECHNIKI GAZOWNICZEJ

EG

 

Tradycją Izby Gospodarczej Gazownictwa jest organizowanie wspólnie z Targami Kielce S.A. co dwa lata spotkań branży gazowniczej celem promowania innowacyjnych rozwiązań w gazownictwie. Kolejna, IX już edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2017 odbyła się na terenie Centrum Wystawienniczego i Konferencyjnego Targów Kielce S.A. w dniach 26-27 kwietnia 2017 r.

Mając na uwadze rosnącą rolę i znaczenie gazu ziemnego w światowym bilansie paliw pierwotnych oraz wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom związanym z ochroną środowiska, koniecznym staje się zwiększenie udziału w rynku przyjaznych dla środowiska paliw. Terminal LNG w Świnoujściu czy też projekt budowy Baltic Pipe, który połączy polski system przesyłowy z szelfem norweskim, wskazują na rosnące znaczenie tego paliwa również w bilansie energetycznym Polski. Odbywające się od kilkunastu lat Targi EXPO-GAS promują innowacyjne rozwiązania oraz najnowsze osiągnięcia techniczno – technologiczne polskich firm produkcyjnych, zarówno w gazownictwie jak i szeroko pojętej elektroenergetyce.

Targi są również ważnym forum wymiany informacji i dyskusji na aktualne dla branży gazowniczej tematy. W trakcie konferencji, jaka odbyła się pod hasłem: „Gaz ziemny jako wsparcie dla bezpieczeństwa rynku energii i ochrony środowiska”, omówione zostały kwestie dotyczące  Kogeneracji gazowej oraz perspektyw i szans na rozwój rynku LNG i CNG w Polsce.  

W drugim dniu Targów odbyły się  warsztaty z zakresu standaryzacji technicznej. Celem prowadzonej w tym względzie przez Izbę działalności jest przede wszystkim ujednolicenie i uszczegółowienie wymagań dotyczących działalności technicznej, zapewniającej optymalny poziom bezpieczeństwa działalności firm operujących w branży gazowniczej przy stosowaniu adekwatnego do tej działalności poziomu techniki.

Targi zakończyła uroczysta  Gala w trakcie której, najlepsze produkty i wystawcy zostali  uhonorowani Nagrodami i Wyróżnieniami EXPO-GAS 2017.

 

 

RELACJA Z OTWARCIA EXPO-GAS 2017

http://www.targikielce.pl/pl/aktualnosci,1,targi-expo-gas-2017-otwarte,19733.chtm

 

KONFERENCJA EXPO-GAS 2017

http://www.igg.pl/node/223 

 

WARSZTATY EXPO-GAS 2017

http://www.igg.pl/node/224

 

WYPOWIEDZI WYSTAWCÓW TARGÓW EXPO-GAS 2017

https://www.youtube.com/watch?v=gjOONWkGU8c

 

LISTA WYSTAWCÓW:

http://www.targikielce.pl/pl/ix-targi-techniki-gazowniczej,9125/lista-wystawcow,9134.htm

 

 

PROGRAM KONFERENCJI EXPO-GAS 2017

Program - WARSZTATY SZKOLENIOWE.doc

 

 

PM1

 

 

ci

 

 

ba

 

wnp