V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

 

KPPG

V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego


 Hotel Ossa k/ Rawy Mazowieckiej,
25 - 27 października 2016 r.

 

ossa
 
 
Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej, z ogromną przyjemnością informujemy,  iż  w dniach 25-27 października 2016   roku Ossie   koło  Rawy Mazowieckiej odbył się    
V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Hasłem  przewodnim  Kongresu  był:


Gaz ziemny w polityce gospodarczej Polski.

 

Podczas Kongresu omówione zostały kwestie związane z rolą sektora gazowniczego w strategii rozwoju polskiej gospodarki. Uczestnicy spotkania dyskutowali również nad przyszłością branży w kontekście rozbudowy infrastruktury sprzyjającej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. 

Kongres otworzyła Sesja inauguracyjna w czasie której wręczone zostały odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe IGG. Pierwsza sesja Kongresu poświęcona była roli sektora gazowniczego w strategii rozwoju polskiej gospodarki. Kontynuacją tej sesji był panel dyskusyjny, podczas którego  omówione zostały kwestie polityki bezpieczeństwa energetycznego z uwzględnieniem zasobów technicznych i planów modernizacji infrastruktury gazowniczej. Druga sesja poświęcona była zwiększeniu innowacyjności polskiego sektora gazowniczego. Zaprezentowane zostały w niej krajowe i światowe doświadczenia w zakresie badań i rozwoju na rynku gazu.

Sesje kongresowe i panele dyskusyjne uświetnione zostały obecnością znanych i cenionych ekspertów branży gazowniczej,
jak również przedstawicieli Parlamentu, urzędów centralnych, uczelni wyższych  i stowarzyszeń technicznych.

Kongres zakończył się przyjęciem Uchwały V KPPG.