Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Gazownictwa

Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

Warszawa, 26 lipca 2016 r.

 

  

W związku z rezygnacjami z funkcji Członka Zarządu IGG panów: Andrzeja Dębogórskiego, Macieja Szumskiego i jednocześnie z funkcji Wiceprezesa Zarządu – p. Waldemara Wójcika oraz mając na uwadze wcześniejsze rezygnacje panów Wojciecha Kowalskiego i Mirosława Dobruta  w dniu 26 lipca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa  w wyborach uzupełniających wybrało do Zarządu IGG: p. Tomasza Blacharskiego (PSG Sp. z o.o.), Łukasza Kroplewskiego (PGNiG SA), Marcina Przywarę (Gascontrol Polska Sp. z o.o.), Marcina Tadeusiaka (JT S.A.) oraz Artura Zawartko (GAZ-SYSTEM S.A.).

Następnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 lipca br. wobec rezygnacji p. Jarosława Stasiaka (COMMON S.A.) z funkcji Wiceprezesa Zarządu w przeprowadzonych wyborach uzupełniających, w głosowaniu tajnym, na Wiceprezesów Zarządu IGG wybrani zostali panowie: dr Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy)  i Łukasz Kroplewski (PGNiG S.A.). Funkcję Prezesa Zarządu pełni p. Cezary Mróz (SANITGAZ CM Sp. z o.o.).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG, również, w związku z rezygnacją p. Zdzisława Kowalskiego  z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IGG oraz p. Agnieszki Chmielarz z funkcji Wiceprzewodniczącej KR dokonało wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. W skład organów powołani zostali p. Ewa Daniszewska (APATOR METRIX S.A.) oraz p. Krzysztof Kamiński (Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.).