MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  dla firm sektora naftowego i gazowniczego

 

 

Podyplomowe studia menedżerskie

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
dla firm sektora naftowego i gazowniczego

- edycja XII

MBAIzba Gospodarcza Gazownictwa oraz  Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów wraz z Uniwersytetem Gdańskim, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School  of Management, jako instytucją walidującą, zapraszają do udziału

w XII edycji programu podyplomowych studiów menedżerskich:

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  dla firm sektora naftowego i gazowniczego.

Program studiów jest dostosowany do potrzeb menedżerów średnich i wyższych szczebli zarządzania.              

Podstawą przyjęcia na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której termin uzgodniony zostanie  po otrzymaniu kompletu dokumentów (w tym kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i zaświadczenia o zatrudnieniu). Rozmowa kwalifikacyjna i wykłady prowadzone są w języku polskim.

Koszt studiów wynosi  8 000,00 zł za semestr + 23 % VAT. W przypadku firm członkowskich IGG koszt semestru wynosi 7 800,00 zł + 23% VAT.

Studia trwają 4 semestry (dwa lata, ok. 20 zjazdów). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (czwartek-sobota). Zajęcia rozpoczną się w listopadzie  2016 r. O dokładnym terminie rozpoczęcia studiów powiadomimy Państwa drogą e-mailową.

Szczegółowe informacje w tym program i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączonej ofercie oraz na stronie internetowej: www.igg.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  do IGG na e-mail: office@igg.pl