Jednolity Plik Kontrolny - warsztaty

Z dniem 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane będą do rozpoczęcia raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (obecnie obowiązek ten dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców). Szczegóły dotyczące zasad raportowania dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny).

Firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o  wyszła z propozycję  współpracy, polegającej na przeprowadzeniu (nieodpłatnie) warsztatów dot. raportowania JPK.

Podczas warsztatów, trwających około 2,5 – 3 h, eksperci PwC przekazaliby informacje praktyczne dot. nowych obowiązków raportowych.

Warunkiem zorganizowania spotkania przez PwC jest zapewnienie odpowiedniej frekwencji (minimum 20 osób).

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani takimi warsztatami, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na adres office@igg.pl  do 21 września br.