IGG przekazała do MIB pismo dot. interpretacji przepisów w zakresie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

                 

                                  Izba Gospodarcza Gazownictwa przekazała do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

                                                   pismo dotyczące interpretacji przepisów w zakresie odstępstwa

                                           od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie prawidłowej interpretacji przepisów prawa dotyczących odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Zagadnienie ma istotne znaczenie praktyczne nie tylko dla branży gazowniczej, ale i dużą doniosłość społeczną, stąd zasadne jest zajęcie stanowiska przez Ministerstwo. Dotyczy ono wymogów formalnych, jakie muszą zostać spełnione w zakresie budowy infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w pasie drogowym, a w szczególności dystrybucyjnych sieci gazowych.

 

W załączeniu całość pisma IGG do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.