IGG objęła Patronat Honorowy nad Konferencją Techniczno-Naukową ENERGAS 2017

bz

                                             

 

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa

objęła Patronat Honorowy nad

Konferencją Techniczno-Naukową ENERGAS 2017

pt. 

"Gazociągi wysokiego ciśnienia – nowe technologie,

prace specjalistyczne,   usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej”,

 

organizowaną po raz drugi przez firmę GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach w dniach 25-27 stycznia 2017 r.

Mamy nadzieję, że Konferencja da możliwość pogłębienia wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach związanych z budową i eksploatacją gazociągów, ze szczególnym uwzględnieniem sieci gazowych wysokiego ciśnienia oraz stworzy warunki do wymiany doświadczeń w tym zakresie.

 

W załączeniu Zaproszenie na Konferencję, Program Konferencji oraz Karta Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.