Odpowiedź IGG do Głównego Geologa Kraju w sprawie Polityki Surowcowej Państwa

 

W odpowiedzi na prośbę Ministra Środowiska ,12 października Izba Gospodarcza Gazownictwa

wysłała stanowisko do Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza - Orion Jędryska

dot. dokumentu, jakim jest Polityka Surowcowa Państwa

 

IGG z pełną aprobatą przyjęło informację o powołaniu w maju 2016 roku Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, którym jest sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Geolog Kraju, oraz utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Powołanie tych instytucji jest kluczowe do opracowanie jakże istotnego dokumentu, jakim jest Polityka Surowcowa Państwa oraz zapewnienie instrumentów jej realizacji.

 

W załączeniu całość pisma IGG do Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza-Orion Jędryska w sprawie Polityki Surowcowej Państwa.