Biuletyn Techniczny - Przepisy techniczne i normy w gazownictwie - Nr 9/2016 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że dostępny jest najnowszy Biuletyn Techniczny Przepisy techniczne i normy w gazownictwie - Nr 9/2016 r.

Najnowszy Biuletyn zawiera zaktualizowany w stosunku do Biuletynu Technicznego Nr 8/2015 r. zbiór przepisów technicznych, Polskich Norm i Standardów Technicznych według stanu prawnego na dzień 15 listopada 2016 r.

 

Zawartość obejmuje m.in.:

I.Przepisy techniczne dotyczące:

1.kształtowania polityki energetycznej państwa w branży gazowniczej

2.projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych oraz przepisy budowlane dotyczące lokalizacji innych obiektów budowlanych związane z budową i użytkowaniem sieci gazowych

3.projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych zawarte
w odrębnych przepisach

II. Polskie normy, standardy techniczne IGG, i normy zakładowe PGNiG S.A. mające zastosowanie w gazownictwie.

 

Biuletyn Techniczny IGG jest zalecany do wykorzystania w pracy zawodowej przez pracowników sektora gazowniczego, w szczególności jednostek technicznych obsługi sieci gazowej zajmujących się przygotowaniem inwestycji, remontów, projektowaniem, nadzorem nad budową sieci gazowej oraz prowadzących jej eksploatację (użytkowanie).

 

Biuletyn Techniczny jest dostępny w Biurze Izby. Zainteresowanych najnowszym wydaniem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 631 08 38 bądź e-mailowy na adres office@igg.pl.