Komunikat IGG Nr 52/2016 po XXXVII Plenarnym Posiedzeniu KST IGG

 

Komunikat IGG Nr 52/2016 po XXXVII Plenarnym Posiedzeniu KST IGG

 

W dniu 20 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się XXXVII Plenarne Posiedzenie Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa.

W posiedzeniu uczestniczyło 17 z 24 członków KST oraz przedstawiciele władz IGG oraz kierownik ZR Nr 25.

Na posiedzeniu Wręczono powołanie nowemu członkowi KST.

Podjęta została Uchwała Nr 145/XII/2016 w sprawie zatwierdzenia dokumentu Wytyczne Techniczne WT-IGG-2501:2016.

 

Całość Komunikatu IGG nr 52-2016 znajduje się w załączeniu.