WARSZTATY INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

 

 

WARSZTATY
INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

- EDYCJA III

 

Innowacyjne pomysły dla polskiego gazownictwa

 

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów to wspólna inicjatywa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Agencji Rozwoju Przemysłu (Grupa PFR) oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa. Celem warsztatów jest znalezienie rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG

 

14 grudnia b.r. odbyła się już trzecia w tym roku edycja Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. Tym razem przedsiębiorcy zaprezentowali  swoje projekty dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), największego w regionie operatora sieci gazowej.

Jury złożone z przedstawicieli PGNiG SA, ARP, IGG i PSG Sp. z o.o. wytypowało do pilotażu i komercyjnego wdrożenia równorzędnie trzy projekty: przedpłatowy system online z inteligentnymi licznikami gazu dla indywidualnych użytkowników, system wczesnej detekcji uszkodzeń sieci gazociągowej wykorzystujący czujniki akustyczne oraz system online monitoringu pracy turboekspanderów.

 

  • Aiut  Sp. z o.o. - Online'owy System Przedpłatowy IMR dla indywidualnych odbiorców gazu – kompletne rozwiązanie obejmujące: urządzenia (inteligentne liczniki gazu z wbudowanym zaworem, legalizowane liczydło czasu), oprogramowanie (bazodanowy serwer akwizycyjny), procedury eksploatacyjne, know-how, wsparcie techniczne i nadzór. Rozwiązanie dedykowane jest nie tylko PSG ale również PGNiG OD.
     
  • BEDNARSKI CONSULTING SPÓŁKA JAWNA - System precyzyjnego monitoringu i wczesnej detekcji uszkodzeń sieci gazociągowej technologią API-AE – system do precyzyjnej i wczesnej detekcji uszkodzeń rurociągów oraz dokładnego określania rodzaju tego uszkodzenia (przecieki, uszkodzenia, korozja, osłabienia i pęknięcia szwów) wykorzystujący czujniki akustyczne.
     
  • NMG S.A. - System analizy pracy turboekspanderów – monitoring on-line pracy turboekspanderów jak i całej stacji redukcyjnej w zakresie: wartości i jakości produkowanej energii, ciśnienia oraz temperatury przed i po rozprężeniu, zaburzenia i alarmy. W wyniku analizy danych mamy wyznaczanie energii, entalpie gazu, alarmy, wykresy, raporty, bilans energetyczny Sankey’a.

 

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów przyjęły formę konkursu dla start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W każdej edycji wybrane spółki należące do grupy PGNiG zgłaszały listę obszarów tematycznych, w których poszukiwały innowacyjnych rozwiązań.

Zgodnie z zasadami konkursu przedstawiony przez uczestników produkt lub usługa powinny reprezentować co najmniej siódmy poziom gotowości technologicznej. Warunkiem udziału jest przedstawienie możliwości przeprowadzenia demonstracji proponowanego rozwiązania w warunkach operacyjnych Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Taka prezentacja pozwala ocenić  szanse projektu na komercyjne wdrożenie.

Pomysły zgłaszane były za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii ARP.

W ramach inicjatywy w roku 2016 zorganizowano trzy finały, w których zgłoszono ponad 140 projektów.

– Każda edycja warsztatów zakończyła się satysfakcjonującymi rezultatami – wyborem najlepszych projektów dla spółek PGNiG. Z naszej perspektywy taka współpraca jest niezwykle korzystna – dostajemy innowacyjne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, to pozwala zaoszczędzić czas oraz wewnętrznie przeanalizować sytuację spółek i odkryć czego im brakuje. Współpraca dużych firm z mniejszymi partnerami  to również dobra okazja do wsparcia wewnętrznej synergii przez łączenie dużych podmiotów z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, na której z pewnością wszyscy skorzystają – powiedział Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Pierwsza edycja warsztatów została zorganizowana dla Spółki PGNiG TERMIKA SA. Podczas niej wyróżniono następujące projekty:

• Egovita Sp. z o.o.
• ICS Industrial Combustion Systems Sp. z o.o
• N-ergia Nowe technologie.

Druga edycja dedykowana PGNiG Obrót Detaliczny zakończyła się wyróżnieniem pomysłów:

• IC Pen
• Grinfy
• Mikrokogeneracja.

Zwycięskie projekty wykonawcze zostały poddane w pierwszej kolejności szczegółowej analizie pod kątem ich przygotowania do pilotażu i ewentualnego komercyjnego wdrożenia.

Zwycięzcy mogli również skorzystać ze specjalnej oferty ARP promującej ich technologie na platformie. Natomiast PGNiG zaproponuje im wdrożenie projektów w spółce z Grupy Kapitałowej.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z odzewu oraz innowacyjnych propozycji, jakie zgłosiły firmy biorące udział w warsztatach – dodał wiceprezes Kroplewski. – Zakres pomysłów jest bardzo szeroki, a jednocześnie każdy z nich stanowi dla nas bardzo interesującą ofertę. Dla dużej grupy kapitałowej, jaką jest PGNiG, wspólne wdrażanie ciekawych projektów wraz z innowacyjnymi partnerami to ciekawe doświadczenie i wyjątkowa okazja do rozwoju.

W 1

 

w2

 

w3