TARGI TECHNIKI GAZOWNICZEJ EXPO-GAS 2017

IX TARGI TECHNIKI GAZOWNICZEJ

EG

 

Tradycją Izby Gospodarczej Gazownictwa jest organizowanie wspólnie z Targami Kielce S.A. co dwa lata spotkań branży gazowniczej celem promowania innowacyjnych rozwiązań w gazownictwie. Kolejna, IX już edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2017 odbędzie się na terenie Centrum Wystawienniczego i Konferencyjnego Targów Kielce S.A. w dniach 26-27 kwietnia 2017 r.

Mając na uwadze rosnącą rolę i znaczenie gazu ziemnego w światowym bilansie paliw pierwotnych oraz wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom związanym z ochroną środowiska, koniecznym staje się zwiększenie udziału w rynku przyjaznych dla środowiska paliw. Terminal LNG w Świnoujściu czy też projekt budowy Baltic Pipe, który połączy polski system przesyłowy z szelfem norweskim, wskazują na rosnące znaczenie tego paliwa również w bilansie energetycznym Polski. Odbywające się od kilkunastu lat Targi EXPO-GAS promują innowacyjne rozwiązania oraz najnowsze osiągnięcia techniczno – technologiczne polskich firm produkcyjnych, zarówno w gazownictwie jak i szeroko pojętej elektroenergetyce.

Targi są również ważnym forum wymiany informacji i dyskusji na aktualne dla branży gazowniczej tematy. Towarzyszy im zawsze konferencja, która w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Gaz ziemny jako wsparcie dla bezpieczeństwa rynku energii i ochrony środowiska”.  W jej trakcie przewidziane zostały dwie sesje dot. Kogeneracji gazowej oraz perspektyw i szans na rozwój rynku LNG i CNG w Polsce.  

W drugim dniu Targów odbędą się  warsztaty z zakresu standaryzacji technicznej. Celem prowadzonej w tym względzie przez Izbę działalności jest przede wszystkim ujednolicenie i uszczegółowienie wymagań dotyczących działalności technicznej, zapewniającej optymalny poziom bezpieczeństwa działalności firm operujących w branży gazowniczej przy stosowaniu adekwatnego do tej działalności poziomu techniki.

Targi kończy uroczysta  Gala w trakcie której, najlepsze produkty i wystawcy są honorowani Nagrodami i Wyróżnieniami.

Mamy nadzieję, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu i Państwa wsparciu, po raz kolejny, to ważne święto branżowe będzie miało charakter prestiżowy, gromadząc szereg wybitnych ekspertów i praktyków branży gazowniczej, w tym przedstawicieli: Parlamentu, urzędów centralnych, uczelni wyższych, organizacji branżowych i stowarzyszeń technicznych.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI EXPO-GAS 2017

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Konferencja EXPO-GAS 2017.doc

Program - WARSZTATY SZKOLENIOWE.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_Warsztaty Techniczne.doc

FORMULARZ ZAMÓWIENIA_Imprezy towarzyszące.docx

 

 

REJESTRACJA ON-LINE:
 

Formularz zgłoszeniowy dla firm nie zrzeszonych w IGG 

Formularz zgłoszeniowy dla firm członkowski IGG