Komunikat IGG nr 16/2017 po XXXVIII Plenarnym Posiedzeniu KST IGG

 

Komunikat IGG nr 16/2017 po XXXVIII Plenarnym Posiedzeniu KST IGG

 

7 marca 2017 r. odbyło się XXXVIII Plenarne Posiedzenie Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, które prowadził przewodniczący Kazimierz Nowak. W posiedzeniu uczestniczyło 22 z 24 członków KST.

Zgodnie z porządkiem Posiedzenia Dyrektor Izby Teresa Laskowska, poinformowała o zmianie w Zarządzie IGG oraz o decyzjach podjętych przez Zarząd IGG dotyczących działalności standaryzacyjnej Izby.

Podczas posiedzenia KST podjęło m.in uchwały:

  1. Uchwałę nr 147/II/2017 w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego przez ZR Nr 11 Standardu Technicznego ST-IGG-1101:2017 „Połączenie PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń”;
  2. Uchwałę nr 151/II/2017 w sprawie zmian w Regulaminie pracy KST IGG i dokumencie Standaryzacja Techniczna IGG oraz wnioskowania do Zarządu IGG o wprowadzenie zmian;
  3. Uchwałę nr 152//II/2017 w sprawie powołania na trzeciego wiceprzewodniczącego KST pana Wojciecha Kietlińskiego z PSG sp. z o.o.

KST zaakceptował dwa nowe tematy prac standaryzacyjnych, dotyczące technologii bezwykopowych oraz pomiarów temperatury punktów rosy.

 

 

Treść Komunikatu znajduje się w Załączniku.