Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG

Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Członków IGG

Warszawa, 12 kwietnia 2017 r. 

 

CSG

 

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa. 

ZWZC IGG przyjęło Sprawozdanie z działalności i finansowej IGG za rok 2016 oraz wyznaczyło kierunki działalności w roku 2017.