XIII edycja studiów MBA

 

XIII edycja programu
podyplomowych studiów menedżerskich:

Xx

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
dla firm branży naftowej, gazowniczej, energetycznej i ciepłowniczej 

Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz  Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów wraz z Uniwersytetem Gdańskim, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate Schoolof Management, jako instytucją walidującą, zapraszają do udziału:

 

w XIII edycji programu podyplomowych studiów menedżerskich:
 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

dla firm branży naftowej, gazowniczej, energetycznej i ciepłowniczej


 

Studia MBA prowadzone przez IGG mają charakter programu Executive. Podstawą przyjęcia na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której termin uzgodniony zostanie  po otrzymaniu kompletu dokumentów (w tym kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i zaświadczenia o zatrudnieniu). Rozmowa kwalifikacyjna i wykłady prowadzone są w języku polskim.
 

Koszt studiów wynosi  8 700,00 zł za semestr + 23 % VAT. W przypadku firm członkowskich IGG koszt semestru wynosi 8 000,00 zł + 23% VAT.
 

Studia trwają 4 semestry (dwa lata, ok. 20 zjazdów). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (czwartek-sobota). Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.
 

Szczegółowe informacje w tym program i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączonej ofercie oraz na stronie internetowej: www.igg.pl
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do IGG do dnia 13 października  2017 r. na adres e-mail: office@igg.pl . O wejściu na listę decyduje kolejność zgłoszeń.