Inkubator Innowacyjności dla Start-upów InnVento

 

1

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI
DLA START -UPÓW

 

2

 

Jednym ze statutowych celów Izby jest propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej oraz współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej m.in. poprzez wspieranie i promowanie działalności innowacyjnej oraz wynalazczości. Realizując powyższe IGG podpisała w czerwcu 2017 r. Porozumienie o Partnerstwie w Programie InnVento.

Oferta inkubatora skierowana jest do młodych naukowców i początkujących przedsiębiorców. Celem programu Inkubatora Innowacyjności PGNiG S.A. dla Start-upów InnVento, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 21 czerwca 2017 r. w Warszawie,  jest promowanie i zapewnienie wsparcia przy wdrażaniu projektów innowacyjnych, a także poszukiwanie technologicznych rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań stojących przed branżą energetyczną poprzez połączenie doświadczenia korporacji funkcjonującej na międzynarodowym rynku z innowacyjnym podejściem młodych przedsiębiorców i naukowców.

 

3


Oprócz zaplecza merytorycznego w postaci mentoringu i coachingu ekspertów, inkubator zapewni powierzchnię biurową, dostęp do niektórych baz danych, wsparcie administracyjne i operacyjne, np. z zakresu prawa i księgowości, a także pomoc w uzyskaniu finansowania. InnVento ma być miejscem nawiązywania ciekawych kontaktów biznesowych.

 

4


InnVento to pierwsza tego typu inicjatywa w sektorze naftowo-gazowniczym w Polsce  (więcej na : www.InnVento.pl.)