XXXIX Plenarne Posiedzenie Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

18 lipca 2017 r. odbyło się XXXIX Plenarne Posiedzenie Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa.

W posiedzeniu uczestniczyło 18 z 24 członków KST.

Podczas posiedzenia KST podjęto 5 uchwał i zaakceptowano nowe tematy prac standaryzacyjnych.

 

Szczegółowe informacje po posiedzeniu znajdują się w Komunikacie stanowiącym załącznik.