Zgłaszanie kandydatów do pracy w Zespołach Roboczych IGG

Szanowni Państwo,

W związku ze zgłoszeniem potrzeby opracowania tematów prac standaryzacyjnych:

  • Zasady klasyfikacji uszkodzeń ścianek stalowych gazociągów oraz dalsze postępowanie, w tym określanie MOP takich gazociągów,
  • Metody napraw uszkodzeń w ściankach stalowych gazociągów
    (w zależności od sklasyfikowania uszkodzenia),
  • Gazociągi wysokiego ciśnienia z materiałów elastycznych (tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych),

 

zaakceptowanych przez Komitet Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa na XXXIX Plenarnym Posiedzeniu KST IGG w dniu 17 lipca 2017 r., zwracamy się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do pracy w zespołach roboczych ZR 28 oraz ZR 34 na załączonym formularzu.

 

Prosimy o zgłoszenie kandydatów do dnia 15.09.2017 r. na adres office.kst@igg.pl.