Szkolenie dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa

 

SZKOLENIE
 

DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA
 

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Biuro Usług Szkoleniowych w Gdańsku zapraszają do udziału w kursie dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz kandydatów na Członków Zarządów spółek prawa handlowego.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu państwowego dla kandydata na członka rady nadzorczej. Szkolenie poszerza wiedzę uczestników z zakresu prawa handlowego, cywilnego i pracy; ekonomii, rachunkowości i finansów; restrukturyzacji; rynku kapitałowego; pomocy publicznej; ładu korporacyjnego oraz podstaw prawa gospodarczego UE.

Na najbliższe szkolenie zapraszamy od 23.10.2017 do 09.01.2018 r. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 11:00 - 18:30 i we wtorki w godzinach 9:00 - 16:30 w siedzibie Izby Gospodarczej Gazownictwa (ul. Kasprzaka 25 w Warszawie). 

Terminy zajęć:    23/24.10.2017; 06/07.11.2017; 20/21.11.2017; 11/12.12.2017; 08/09.01.2018 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów opracowanych przez wykładowców wraz z obowiązującymi ustawami. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu kursu.

Koszt kursu dla jednego uczestnika wynosi:. 2 500, 00 zł  + 23 % VAT 

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty za szkolenie na konto Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie wystawionej przez Izbę faktury pro-forma:

Wszelkie informacje: 606-90-50-90, 600-90-80-70, zapisy: (22) 631 08 38 lub office@igg.pl