Izba Gospodarcza Gazownictwa objęła Patronat Honorowy nad III Kongresem Energetycznym