KONFERENCJA Krajowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej

 

KONFERENCJA

Krajowe rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej

Jachranka, 14-15 listopada 2017 r. 

 

x

 

Mając na uwadze wyzwania jakie stoją przed branżą gazowniczą Izba Gospodarcza Gazownictwa serdecznie zaprasza do udziału w konferencji 
 

pt. „Krajowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej”


jaka odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2017 r.  w Jachrance k/ Warszawy

W trakcie konferencji omówione zostaną kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem infrastruktury energetycznej. 
W tym kontekście poruszone zostaną zarówno zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa instalacji energetycznych, jak i najnowocześniejszych możliwości technicznych w zakresie diagnostyki i monitoringu sieci gazowych. Znaczenie standaryzacji technicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej przedstawi pokrótce przedstawiciel Komitetu Standaryzacji Technicznej IGG. Podczas spotkania zostaną również zaprezentowane - kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego - plany inwestycyjne strategicznych spółek branży gazowniczej oraz możliwości dot. dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w energetyce, w tym w ramach projektów realizowanych we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na koniec spotkania Przewodniczący Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy IGG przedstawi informacje dotyczące nowoczesnych metod rozwiązywania sporów w drodze mediacji. Poszczególne bloki tematyczne podsumują panele dyskusyjne z udziałem prelegentów i zaproszonych gości.

Mając na uwadze znaczenie poruszanych kwestii dla funkcjonowania i rozwoju branży gazowniczej serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ww. wydarzeniu.

Mamy nadzieję, iż wymiana opinii i doświadczeń oraz określenie potrzeb branży gazowniczej przyczynią się do dalszego podnoszenia bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej zapewniając optymalny poziom jej funkcjonowania i rozwoju, w szczególności w kontekście realizacji planowanych, strategicznych - z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego - inwestycji infrastrukturalnych.

 

  PATRONAT HONOROWY

ph

 

PATRONAT MEDIALNY:

ba   ci

 

 

Program Konferencji i Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu