INGA - INNOWACYJNE GAZOWNICTWO

XXX

 

GAZ-SYSTEM, PGNiG SA oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa zapraszają na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie programowi INGA – Innowacyjne Gazownictwo. Odbędzie się ono w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w budynku Warsaw Spire (38. piętro) przy pl. Europejskim 1 (Metro Rondo Daszyńskiego) w Warszawie w godz. 10:30-13:00.

 

Program INGA, który będzie realizowany w formule tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia, został oficjalnie zainaugurowany w listopadzie 2017 r. podpisaniem umowy pomiędzy GAZ-SYSTEM, PGNiG SA i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Budżet programu to 400 mln zł. NCBR 19 stycznia 2018 r. formalnie ogłosi Konkurs związany z uruchomieniem tego przedsięwzięcia.

Jednym z istotnych celów programu INGA jest m.in. aktywizacja i wzmocnienie ekonomiczne przedsiębiorstw sektora gazowniczego oraz środowiska naukowo-badawczego. Wykonawcami projektów mogą być konsorcja, w skład których musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa, ale również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Prace finansowane będą na poziomie 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Połowę kosztów poniosą partnerzy przemysłowi (PGNiG SA lub/i GAZ-SYSTEM), a połowę – NCBR.

Podczas spotkania informacyjnego (podzielone będzie na dwie cześci) w części wspólnej mowa będzie o mechanizmie finansowania i regulaminie konkursu. W drugiej z kolei odbędą się równoległe spotkania warsztatowe, poświęcone poszczególnym makroobszarom tematycznym z agendy badawczej programu INGA:

  1. Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych
  2. Pozyskanie metanu z pokładów węgla
  3. Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych
  4. Sieci gazowe
  5. Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG
  6. Technologie wodorowe i paliwa gazowe
  7. Technologie stosowane we współpracy z klientami
  8. Ochrona środowiska

 

Na Państwa pytania odpowiedzą eksperci z GAZ-SYSTEM i PGNiG SA , którzy szczegółowo wyjaśnią potrzeby projektowe obu spółek. Spotkanie ma charakter otwarty. Rejestracja pod adresem office@igg.pl