VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

XX

VI Kongres
Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Hasło przewodnie:

"Rynek gazu ziemnego w Polsce - kierunki rozwoju"

Łódź, 05-07 kwietnia 2018 r.


 

Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa co dwa lata spotkań branży gazowniczej oraz mając na uwadze sukces ich poprzednich edycji, z ogromną przyjemnością informujemy, iż w dniach 05 - 07 kwietnia 2018 r. w Łodzi (Hotel Double Tree by Hilton Łódź) odbędzie  się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, w trakcie którego IGG uczci - mamy nadzieję w towarzystwie znakomitej większości firm członkowskich - Jubileusz 15 - lecia działalności. 

Tematem dwudniowych obrad będzie: „Rynek gazu ziemnego w Polsce – kierunki rozwoju”. W trakcie Kongresu przewidziane zostały trzy sesje tematyczne poświęcone: kierunkom rozwoju rynku gazu w Polsce, regulacjom prawnym w branży gazowniczej oraz bezpieczeństwu technicznemu w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców.

Sesje kongresowe i panele dyskusyjne uświetnione zostaną obecnością znanych i cenionych ekspertów branży gazowniczej, jak również przedstawicieli: Parlamentu, urzędów centralnych, instytutów badawczych, uczelni wyższych  i stowarzyszeń technicznych.

Mamy nadzieję, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wsparciu po raz kolejny to ważne spotkanie branżowe stanie się platformą do konstruktywnej wymiany opinii i doświadczeń w zakresie najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i rozwojem branży gazowniczej w Polsce.

Poniżej znajdziecie Państwo Program VI KPPG oraz Formularz zgłoszeniowy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VI Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego.


 

PATRONAT MEDIALNY

 

CIREBACNG   wnp

PG      WNIG    xx       np

gw        NT