PARTNERZY KONGRESU

 

PARTNER STRATEGICZNY 

pgnig

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS (dawniej PGNiG Norway AS), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.
 

                    

PARTNERZY KONGRESU

 

PSG

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest krajowym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego. Poprzez sieć gazociągów o długości ok. 180 tys. km. PSG w sposób bezpieczny i niezawodny,  dostarcza ponad 9 mld m3 gazu rocznie do ok. 7 mln odbiorców końcowych.

PSG sp. z o.o. jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ok. 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski.

Zgodnie z nową Strategią PSG na lata 2016-2022, która została wypracowana wspólnie ze Stroną Społeczną, od 1 stycznia 2017 r. Polska Spółka Gazownictwa będzie miała strukturę:

 • Centrala w Warszawie
 • 17 Zakładów Gazowniczych
 • 167 Gazowni oraz 64 Placówki Gazownicze.

Rozwój gospodarczy Polski zależy w dużej mierze od stopnia zgazyfikowania obszarów słabo rozwiniętych. Tam, gdzie jest gaz sieciowy, rozwija się przedsiębiorczość.

Obecnie na 2479 gmin w Polsce tylko 1434 gminy są zgazyfikowane. Polska Spółka Gazownictwa do 2022 r. zamierza zrealizować plan gazyfikacji 74 nowych gmin oraz przyłączyć do sieci ok. 350 tys. nowych odbiorców.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.psgaz.pl.

 

 

GS


 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 

GSP


 

Gas Storage Poland sp. z o.o. jest operatorem systemu magazynowania gazu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny.

Spółka świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym, zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do  i  odbieranymi z  instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw. Jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i  niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji.

Gas Storage Poland sp. z o.o. współpracuje z  innymi operatorami systemów gazowych i przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych. Jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka należy do Grupy Kapitałowej PGNiG.
 

SGT

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych w Europie inwestycji energetycznych przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu tranzytowego Jamał-Europa o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Wolne moce przesyłowe gazociągu Spółka udostępnia operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A., który oferuje usługi fizycznego i wirtualnego przesyłu gazu w ramach Systemu Gazociągów Tranzytowych.


 

RDTRADIATYM Sp. z o.o. to wiodące, unikatowe przedsiębiorstwo o zasięgu europejskim i światowym zorientowane na produkcję urządzeń wysokociśnieniowych dla przemysłu wydobywczego oraz dystrybucji ropy i gazu.

Zajmujemy się produkcją:

 • monobloków izolacyjnych do sieci przesyłowych i rozdzielczych mediów płynnych i gazowych.

Zakres wykonania: DN15 do DN3000 / 50 MPa / 25 kV

 • kompensatorów liniowych:  DN100 do DN500 / 10MPa
 • izolujących połączeń kołnierzowych: DN10 do DN1400 / 25MPa
 • połączeń Pe/Stal do gazu i wody: DN15 do DN1200 / 1MPa
 • przyłączy domowych do gazu: DN20 do DN150 / 1MPa

 

 

inig

 


Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
od ponad 70 lat działa na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.  Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój technologii paliw.
 

BRProducent kurków kulowych do gazu i paliw:

DN10 ÷ DN1000, PN10 ÷ PN160; Cl150 ÷ CL900; –60°C ÷ +200°C
Fire safe, DBB, DPE, PMSS, Metal-metal
ISO 9001, CE, API-6D, ISO 3834-2, EN14141, Gazprom 2-4.1-212-2008

Naszymi klientami są m.in. : PGNiG , Gaz-System, Gazprom, MOL, Transgas, Turkmen Gas, OMV, National Iranian Gas Company, Uzbekneftegaz

 

MTApator Metrix SA  - to polska firma z prawie 70-cioletnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, wchodząca w skład grupy kapitałowej Apator. To marka o ugruntowanej pozycji w Europie, z aspiracjami na dalszy wzrost. Oferta firmy obejmuje gazomierze miechowe domowe i przemysłowe oraz systemy pomiarowe zdalnego odczytu.

 

CMCOMMON S.A. jest polską firmą inżynierską, specjalizującą się w systemach opomiarowania gazu.

Oferujemy:

 • Gazomierze: turbinowe CGT, rotorowe CGR
 • Przepływomierze turbinowe CPT
 • Przeliczniki bateryjno-sieciowe CMK
 • Rejestratory ciśnienia i temperatury CRP
 • Moduły telemetryczne CMB, CTS
 • Szafki AKP typu CST
 • Akcesoria elektroniczne do transmisji danych


 

EW

 

EWE to multienergetyczna firma z 17 letnim doświadczeniem na rynku polskim. W tym okresie firma wypracowała solidną pozycję rynkową i należy aktualnie do czołówki specjalistów w sprzedaży i optymalizacji wykorzystania nowoczesnych źródeł energii – głównie gazu ziemnego i energii elektrycznej.


 

FST

 

Grupa FST to od ponad 15 lat profesjonalny doradca na rynku ubezpieczeń branży gazowniczej. Świadczymy usługi brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, doradztwa podatkowego i konsultingu dla ponad 500 Klientów rocznie. Obsługujemy liderów branży gazowniczej, zajmujących się wydobyciem, przesyłem, dystrybucją, magazynowaniem gazu.

 

 

GZ

 

 • dostawca usług inżynieryjnych dla inwestycji infrastrukturalnych
   
 • obecny na wszystkich etapach procesów inwestycyjnych od analiz i studiów wykonalności, poprzez projekty budowlane, wykonawcze oraz dokumentacje specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia procedur administracyjnych .

 

pl

 

PLUM Sp. z o.o. projektuje i produkuje zaawansowaną elektronikę przemysłową. Posiada rozbudowany Dział Badawczo – Rozwojowy, złożony ze specjalistów z zakresu elektroniki, mechaniki, informatyki oraz wzornictwa przemysłowego. Firma posiada Zintegrowany System Zarządzania, a produkty firmy powstają w warunkach pełnego nadzoru.
 

   

  TK

  Zakres EXPO-GAS: kotły co,  gazowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, gazowe pompy ciepła, promienniki, ogrzewacze powietrza, palniki, systemy kominowe, armatura i osprzęt do gazowych instalacji grzewczych, pompy do instalacji grzewczych, aparatura kontrolno-pomiarowa i dozorowa w gazowej technice grzewczej, urządzenia i systemy sterujące gazowymi źródłami ciepła