Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych


Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych IGG

 

Informujemy iż ukazały się drukiem ustanowione przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa Dokumenty Standaryzacyjne oznaczone:

 

 • ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania.
   

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 218,00 PLN, wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 198,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 
 • ST-IGG-1901:2016 Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia.

Cena netto sprzedaży 1 egz. w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 176,00 PLN +8 % VAT, wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 156,00 PLN + 8% podatek VAT.
 

 • WT-IGG-2901:2016; Przeprowadzanie próby zastosowania bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych.
Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.
 
 • ST-IGG-0206:2015; Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego,

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 192,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 172,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 •  ST-IGG-1001:2015; Gazociągi Oznakowanie tras gazociągów Wymagania ogólne,

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 • ST-IGG-1002:2015; Gazociągi – Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne – Wymagania  i badania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 • ST-IGG-1003:2015; Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe – Wymagania i badania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.  

 • ST-IGG-1004:2015; Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.  

 • ST-IGG-1501:2015; Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 176,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 156,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 

Dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa przysługuje rabat 30% od podanych cen.

 

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.   Termin realizacji zamówienia: 14 dni.

 

Aktualnie w sprzedaży znajdują się Dokumenty Standaryzacyjne zgodnie z załączonym wykazem.

Poniżej znajduje się formularz zamówienia oraz regulamin sprzedaży wersji papierowych oraz elektronicznych.