Władze Izby

Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

Prezydium Zarządu IGG

 

ŁK

Łukasz Kroplewski (PGNiG SA)
- Prezes  Zarządu IGG

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA, sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGNiG m.in. w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych, działalności normalizacyjnej, wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa. Jest magistrem prawa oraz magistrem administracji, ukończył również studia menedżerskie Executive MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji państwowej. Na Politechnice Koszalińskiej wykładał Prawo własności intelektualnej. Blisko związany z branżą HR, z którą współpracował od 2005 roku, obejmując stanowiska menadżerskie. W spółkach kapitałowych zajmował się doradztwem prawnym oraz doradztwem biznesowym. W latach 2009-2017 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Współtwórca oraz mediator Ośrodka Mediacyjnego przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie. Jest członkiem Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (The UNECE Group of Experts on Coal Mine Methane). Dzięki Jego staraniom Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA dołączyło do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla (ICE-CMM, International Centre of Excellence on Coal Mine Methane) w którym pełni funkcję przewodniczącego Prezydium. Od lipca 2016 roku Wiceprezes Zarządu IGG, a od 1 marca 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

DB

Dariusz Brzozowski (EWE energia sp. z o.o.)

- Wiceprezes Zarządu IGG

Z branżą gazowniczą związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Menedżerskie przy WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) w Wiedniu. Prezes Zarządu EWE energia Sp. z o.o. od 2000 roku. Od 2007 roku członek zarządu EWE Polska, od 2008 roku Prezes Zarządu EWE zielona energia, od roku 2006 wiceprezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy PKPP LEWIATAN. Od 17 sierpnia 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

AZ

Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM S.A.)

- Wiceprezes Zarządu IGG

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w GAZ-SYSTEM S.A. Jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  i dwu studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej  (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz  Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska SA.  Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” SA (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.  W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju;  uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina),  State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o.  W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej. Od 1 marca 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

 

Członkowie Zarządu IGG
 

AD

Adrian Dudek (Rugia Sp. z o.o.)

Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Magdeburgu (Wydział Fizyki). Właściciel firmy Rugia specjalizującej się w produkcji stacji redukcyjno-pomiarowych gazu oraz montażu urządzeń telemetrycznych. Pan Dudek jest współzałożycielem  ważnych podmiotów gospodarczych (z grupy MSP), działających w szeroko rozumianej branży budowlanej i surowcowej ze szczególna rolą gazownictwa. Jest współzałożycielem Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz aktywnym członkiem Izby będąc w składzie Zarządu IGG od początku jej założenia tj. od 2003 r.

 

jaworski

dr inż. Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy)


Ukończył studia wyższe w 1996 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 roku na stanowisku asystenta. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. W 2004 roku zaczął kierować Zakładem Metrologii Przepływów, a od maja 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Od kwietnia 2015 roku jest członkiem Zarządu IGG, a od 26 lipca 2016 r. do 1 marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IGG.


CM

Cezary Mróz (Sanitgaz CM Sp. z o.o.)
 

Absolwent Politechniki Lubelskiej (Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej). Prezes Zarządu  SANITGAZ  CM Sp. z o.o. z Lublina, specjalizującej się w tematyce redukcji i pomiaru gazu (produkcja stacji i punktów oraz montaż układów telemetrycznych). Jest jednym z głównych inicjatorów powołania Izby Gospodarczej Gazownictwa, jej założycielem i od samego początku (rok 2003) aktywnym członkiem, najpierw Rady IGG, a nastepnie Zarządu IGG w latach 2003-2006 oraz 2015-2016. Od 12 kwietnia 2016 r. do 1 marca 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu IGG.  


 

MP

Marcin Przywara (Gascontrol Polska Sp. z o.o.)

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o specjalności Energetyka Gazowa. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od 15 lat związany z branżą gazowniczą. Po ukończeniu studiów, chcąc zdobyć jak największą wiedzę praktyczną, rozpoczął pracę jako pracownik fizyczny. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i aktywności na różnych szczeblach, zna problemy jakie dotykają poszczególne sektory branży. W 2008 r. założył firmę Gascontrol Polska, specjalizującą się w pracach związanych z gazociągami wysokiego ciśnienia, przełączeniami hermetycznymi T.D. Williamson, stacjami gazowymi oraz reprezentującą kilka firm zagranicznych na rynku polskim. Obecnie współwłaściciel i Prezes Zarządu firmy Gascontrol Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu.

  

JS

Jarosław Stasiak (Common S.A.)

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Współwłaściciel i Prezes Zarządu Common S.A., która jest pionierem w Polsce w produkcji urządzeń pomiarowych dla gazownictwa (gazomierzy, przeliczników i licznych urządzeń specjalistycznych).  Prezes Common Jarosław Stasiak przyczynił się do rozwoju eksportu tych urządzeń do ponad 30 krajów świata promując polskie osiągnięcia i myśl techniczną. Brał udział w powołaniu Izby Gospodarczej Gazownictwa, a od roku 2003 (założenie IGG) pełni funkcję na początku Członka Rady IGG, a później Zarządu IGG.

 

KŚ

Konrad Śniatała (Atrem S.A.)

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe: MBA - Poznań - Atlanta na Georgia State University i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1995 r.-1997 r.), "Systemy mikrokomputerowe", "Przesył i użytkowanie paliw gazowych" na Politechnice Poznańskiej (1991 r.) oraz "Marketing" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1998 r.). Jest jednym z założycieli firmy Atrem S.A.działającej w sektorze energetycznym w dziedzinie automatyki i elektroniki., w której od momentu powstania – w listopadzie 1999 r. pełni funkcje Prezesa Zarządu. Wcześniej w latach 1987–1999 był pracownikiem, a następnie Kierownikiem Działu Pomiarów i Automatyki w PGNiG w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG). Członek Zarządu IGG od początku jej działalności.MT

Marcin Tadeusiak (JT S.A.)

Z branżą gazowniczą związany jest od 22 lat; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. Jest inicjatorem kluczowych zmian i przekształceń przedsiębiorstwa oraz pomysłodawcą jego strategii. Absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył także menedżerskie studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji, jak również rachunkowość zarządczą. Był uczestnikiem szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i biznesu, w tym dwóch cykli szkoleń organizowanych przez Harvard Business Review i Canadian International Management Institute: Akademii Strategicznego Przywództwa oraz Management.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

ED

Ewa Daniszewska (APATOR METRIX S.A.)
 

RA

Robert Aszkiełowicz (cGas controls sp. z o.o.)

  

baniak

Sekretarz
Bogdan Baniak– (PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie)
 

haladus

Piotr Haładus - (ZRUG ZABRZE SA)
 

traba

Zygmunt Trąba- (Intergaz Sp. z o.o.)
 

 

Dyrekcja

TL

 
Teresa Laskowska
Dyrektor
Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

KONTAKT:

Izba Gospodarcza Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
Tel. 22 631 08 38 Fax: 22 631 08 47
www.igg.pl,e-mail:office@igg.pl