Archiwum

Powołanie Zespołu konsultacyjnego ds. Rynku Energii i Gazu przy IGG

Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu przy IGG został powołany przez Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa Uchwałą nr 11 z dnia 22.05.2020 r.

Zadaniem Zespołu konsultacyjnego jest każdorazowe wypracowanie wspólnego stanowiska branży, które z kolei będzie prezentowane w trakcie prac Rady Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii (TGE) przez Reprezentanta IGG.

Sytuacja gospodarcza firm branży gazowniczej w czasie pandemii koronawirusa

Trwa zbieranie opinii firm członkowskich IGG na temat sytuacji, jaka wystąpiła w wyniku pandemii koronawirusa w branży gazowniczej oraz propozycji jakie działania powinny być podjęte, by maksymalnie ograniczyć skutki kryzysu, który dotyka praktycznie wszystkie segmenty rynku.

Aktualna sytuacja związana z pandemią oraz informacje uzyskane z przesłanych opinii firm zrzeszonych w IGG, będą jednym z głównych tematów najbliższego numeru „Przeglądu Gazowniczego” jak również zostaną przekazane do instytucji państwowych.

Ankieta IGG dot. stosowania dokumentów standaryzacyjnych. Zgłoszenia nowych tematów prac standaryzacyjnych

Izba Gospodarcza Gazownictwa rozpoczęła cykliczną oceną zakresu stosowania dokumentów standaryzacyjnych, opracowywanych w ramach Komitetu Standardu Technicznego IGG. Jej pierwszym etapem jest ankieta prowadzona wśród firm członkowskich IGG, które bardzo prosimy o jej wypełnienie i przesłanie do IGG.

Równocześnie zbierane są nowe, interesujące branżę gazowniczą tematy, które powinny stać się przedmiotem prac standaryzacyjnych IGG w najbliższych latach. 

Ankieta IGG dot. gospodarki wodorowej

W ramach toczących się prac Grupy Ekspertów ds. Wodoru przy IGG została wysłana do firm członkowskich IGG prośba o zdalne wypełnienie ankiety dotyczącej tematyki gospodarki wodorowej oraz aktywności badawczo-rozwojowej w tym zakresie. Wyniki ankiety posłużą Grupie Ekspertów do oceny skali zainteresowania firm członkowskich IGG tematem wodoru oraz określenia aktualnych potrzeb branży gazowniczej w tym obszarze.

Firmy Członkowskie, które jeszcze nie wypełniły ankiety prosimy o jej uzupełnienie w terminie do 23.04.2020 r.

Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu przy IGG

Dla wypracowania wspólnego stanowiska branży zostanie powołany przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu. W ramach prac Zespołu będą konsultowane m.in. zagadnienia związane z obrotem energią i gazem przez Towarową Giełdę Energii.

Praca biura IGG od 16 marca 2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, informujemy że podjęta została w IGG decyzja, iż od dnia 16.03.20 będą do odwołania prowadzone dyżury przez wyznaczonych do pracy rotacyjnej pracowników IGG.

Relacja z Sympozjum w Zakopanem 24-26 stycznia 2020 r.

Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała w Zakopanem sympozjum, które zgromadziło czołowych polskich naukowców i ekspertów zajmujących się zagadnieniami coraz częściej określanymi mianem „gospodarki wodorowej”.

Drugi Konkurs INGA - projekty dla gazownictwa

3 lutego 2020 r. ruszy nabór wniosków w drugim już konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez NCBR, PGNiG oraz Gaz-System S.A. Budżet konkursu na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 milionów złotych.

Program POST-MBA

Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów zapraszają do udziału w programie POST – MBA: Strategiczne Przywództwo i Strategiczne Zarządzanie Finansami