Archiwum

Ankieta IGG dot. stosowania dokumentów standaryzacyjnych. Zgłoszenia nowych tematów prac standaryzacyjnych

Izba Gospodarcza Gazownictwa rozpoczęła cykliczną oceną zakresu stosowania dokumentów standaryzacyjnych, opracowywanych w ramach Komitetu Standardu Technicznego IGG. Jej pierwszym etapem jest ankieta prowadzona wśród firm członkowskich IGG, które bardzo prosimy o jej wypełnienie i przesłanie do IGG.

Równocześnie zbierane są nowe, interesujące branżę gazowniczą tematy, które powinny stać się przedmiotem prac standaryzacyjnych IGG w najbliższych latach. 

Ankieta IGG dot. gospodarki wodorowej

W ramach toczących się prac Grupy Ekspertów ds. Wodoru przy IGG została wysłana do firm członkowskich IGG prośba o zdalne wypełnienie ankiety dotyczącej tematyki gospodarki wodorowej oraz aktywności badawczo-rozwojowej w tym zakresie. Wyniki ankiety posłużą Grupie Ekspertów do oceny skali zainteresowania firm członkowskich IGG tematem wodoru oraz określenia aktualnych potrzeb branży gazowniczej w tym obszarze.

Firmy Członkowskie, które jeszcze nie wypełniły ankiety prosimy o jej uzupełnienie w terminie do 23.04.2020 r.

Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu przy IGG

Dla wypracowania wspólnego stanowiska branży zostanie powołany przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu. W ramach prac Zespołu będą konsultowane m.in. zagadnienia związane z obrotem energią i gazem przez Towarową Giełdę Energii.

Praca biura IGG od 16 marca 2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, informujemy że podjęta została w IGG decyzja, iż od dnia 16.03.20 będą do odwołania prowadzone dyżury przez wyznaczonych do pracy rotacyjnej pracowników IGG.

Relacja z Sympozjum w Zakopanem 24-26 stycznia 2020 r.

Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała w Zakopanem sympozjum, które zgromadziło czołowych polskich naukowców i ekspertów zajmujących się zagadnieniami coraz częściej określanymi mianem „gospodarki wodorowej”.

Drugi Konkurs INGA - projekty dla gazownictwa

3 lutego 2020 r. ruszy nabór wniosków w drugim już konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez NCBR, PGNiG oraz Gaz-System S.A. Budżet konkursu na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 milionów złotych.

Program POST-MBA

Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów zapraszają do udziału w programie POST – MBA: Strategiczne Przywództwo i Strategiczne Zarządzanie Finansami

O potencjale CBM na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Przedeksploatacyjne wydobycie metanu z pokładów węgla było jednym z głównych wątków dyskusji o nowych zastosowaniach węgla podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Udział w niej wzięli m.in. Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG SA ds. rozwoju i dr Janusz Jureczka, dyrektor Górnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Wiceprezes Artur Zawartko na Europejskim Kongresie Gospodarczym

W trakcie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceprezes Artur Zawartko wziął udział w panelu pt. „Polski hub gazowy”. Dyskusja dotyczyła m.in. integracji rynku gazu, inwestycji w infrastrukturę gazową, roli i znaczeniu błękitnego paliwa w transformacji energetycznej, ekspansji LNG w świecie oraz długoterminowej perspektywie importu gazu z USA.