Archiwum

IGG objęła Patronat Honorowy nad Konferencją Techniczno-Naukową ENERGAS 2017

Izba Gospodarcza Gazownictwa objęła Patronat Honorowy nad Konferencją Techniczno-Naukową ENERGAS 2017 „Gazociągi wysokiego ciśnienia – nowe technologie, prace specjalistyczne, usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej”, organizowaną po raz drugi przez firmę GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach w dniach 25-27 stycznia 2017 r.

Izba Gospodarcza Gazownictwa, zaprasza do udziału w wyborze ofert na organizację Sympozjum w Zakopanem w dniach 20-22 stycznia 2017 r.

Izba Gospodarcza Gazownictwa, zaprasza do udziału w wyborze ofert na świadczenie usług hotelarskich w zakresie sympozjum, polegających na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi gastronomicznej oraz bazy noclegowej uczestnikom Sympozjum, a także organizacji udziału w pokazie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem w dniu 21 stycznia 2017 r., podczas Sympozjum organizowanego przez IGG w dniach 20-22 stycznia 2017 r. w hotelu, co najmniej 4 gwiazdkowym, zlokalizowanym w Zakopanem.

STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-2602:2016

Ukazał sie drukiem ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  dla firm sektora naftowego i gazowniczego

Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz  Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów wraz z Uniwersytetem Gdańskim, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School  of Management, jako instytucją walidującą, uruchomiły XII edycje programu podyplomowych studiów menedżerskich: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  dla firm sektora naftowego i gazowniczego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG

W dniu 26 lipca 2016 r. odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa. NWZC IGG podjęło m.in. Uchwałę  wprowadzającą do Statutu IGG zmianę umożliwiającą powołanie przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Ośrodka Mediacji Gospodarczej do rozstrzygania w drodze mediacji sporów o prawa majątkowe lub niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej oraz uzupełniło skład organów IGG.

Konferencja "Inwestycje w branży gazowniczej"

W dniu 24 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się organizowana wspólnie przez: Izbę Gospodarczą Gazownictwa, PGNiG SA, PSG Sp. z o.o. i GAZ-SYSTEM S.A. konferencja pt. „Inwestycje w branży gazowniczej”.

Zmiany w Prezydium Zarządu IGG

12 kwietnia 2016 r. Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa przyjął rezygnację  Mirosława Dobruta z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie w przeprowadzonych  wyborach uzupełniających, w głosowaniu tajnym, na Prezesa Zarządu IGG wybrany został Cezary Mróz, a na funkcję Wiceprezesa Zarządu Jarosław Stasiak.  Drugim Wiceprezesem pozostaje Waldemar Wójcik.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG

W  dniu  19  kwietnia 2016 roku  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa. Zwyczajne WZC IGG podsumowało działalność IGG w roku 2015, oceniło i przyjęło sprawozdania finansowe oraz wyznaczyło kierunki i priorytety dla dalszej działalności Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Ankieta na temat oczekiwań i prognozy zmian na polskim rynku gazu w perspektywie do roku 2022

Na początku marca wyniki "Ankiety na temat oczekiwań i prognozy zmian na polskim rynku gazu w perspektywie do roku 2022" Izba Gospodarcza Gazownictwa przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz innym organom rządowym jako opinię jej uczestników oraz całej Izby Gospodarczej Gazownictwa na temat zmian, jakie miały miejsce na polskim rynku gazu ziemnego w ostatnich latach, oraz ich preferowanego przyszłego kierunku.

Vademecum Gazownictwa

W grudniu 2014 roku ukazało się unikalne w polskiej literaturze technicznej kompendium wiedzy gazowniczej Vademecum Gazownika. Powstało ono z inicjatywy Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, SITPNiG-największej polskiej organizacji naukowo-technicznej przemysłu naftowego  i gazowniczego.

Polski rynek gazu - kierunki rozwoju i liberalizacji

Izba Gospodarcza Gazownictwa  tradycyjnie  zorganizowała  w Zakopanem (Hotel Litwor) w dniach  22 - 23 stycznia 2016 roku sympozjum  gazownicze  pt. „Polski rynek gazu – kierunki rozwoju i liberalizacji”.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Gazownictwa

W dniu 28 października br. w siedzibie Izby Gospodarczej Gazownictwa odbyło się  inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej do spraw Gazownictwa, powstałej na mocy Porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Izbą Gospodarczą Gazownictwa z dnia 16 czerwca 2015 r.

Konferencja Techniczna "UDT dla Gazownictwa"

W dniach 14-15 października 2015 roku w Jachrance (Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe) odbyła się organizowana wspólnie przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa i Urząd Dozoru Technicznego Konferencja pt.: „UDT dla Gazownictwa”

Konferencja Przetwarzanie i Magazynowanie Energii 2015

W dniach 26-27 marca 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja pt.:Przetwarzanie i Magazynowanie Energii 2015. Konferencja stworzyła okazję do debaty nad kierunkami rozwoju koncepcji magazynowania energii w Polsce, wzięli w niej udział menadżerowie wyższego szczebla oraz kluczowa kadra techniczna firm z branż energetycznej, chemicznej, gazowniczej i utilities, jak również przedstawiciele instytucji rządowych i naukowych.

Raport Prawo zamówień publicznych

Przygotowany przez Kancelarię Prawną WKB na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa Raport zawiera informacje z przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, w ramach którego eksperci kancelarii Wierciński Kwieciński, Baehr Sp. k. reprezentowali Izbę Gospodarczą Gazownictwa uczestnicząc w posiedzeniach sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do art. 5 ust. 6f ustawy - Prawo energetyczne ogłosił Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowychw Biuletynie Informacji Publicznej URE