Archiwum

Zmiany w Prezydium Zarządu IGG

12 kwietnia 2016 r. Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa przyjął rezygnację  Mirosława Dobruta z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie w przeprowadzonych  wyborach uzupełniających, w głosowaniu tajnym, na Prezesa Zarządu IGG wybrany został Cezary Mróz, a na funkcję Wiceprezesa Zarządu Jarosław Stasiak.  Drugim Wiceprezesem pozostaje Waldemar Wójcik.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG

W  dniu  19  kwietnia 2016 roku  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa. Zwyczajne WZC IGG podsumowało działalność IGG w roku 2015, oceniło i przyjęło sprawozdania finansowe oraz wyznaczyło kierunki i priorytety dla dalszej działalności Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Ankieta na temat oczekiwań i prognozy zmian na polskim rynku gazu w perspektywie do roku 2022

Na początku marca wyniki "Ankiety na temat oczekiwań i prognozy zmian na polskim rynku gazu w perspektywie do roku 2022" Izba Gospodarcza Gazownictwa przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz innym organom rządowym jako opinię jej uczestników oraz całej Izby Gospodarczej Gazownictwa na temat zmian, jakie miały miejsce na polskim rynku gazu ziemnego w ostatnich latach, oraz ich preferowanego przyszłego kierunku.

Vademecum Gazownictwa

W grudniu 2014 roku ukazało się unikalne w polskiej literaturze technicznej kompendium wiedzy gazowniczej Vademecum Gazownika. Powstało ono z inicjatywy Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, SITPNiG-największej polskiej organizacji naukowo-technicznej przemysłu naftowego  i gazowniczego.

Polski rynek gazu - kierunki rozwoju i liberalizacji

Izba Gospodarcza Gazownictwa  tradycyjnie  zorganizowała  w Zakopanem (Hotel Litwor) w dniach  22 - 23 stycznia 2016 roku sympozjum  gazownicze  pt. „Polski rynek gazu – kierunki rozwoju i liberalizacji”.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Gazownictwa

W dniu 28 października br. w siedzibie Izby Gospodarczej Gazownictwa odbyło się  inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej do spraw Gazownictwa, powstałej na mocy Porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Izbą Gospodarczą Gazownictwa z dnia 16 czerwca 2015 r.

Konferencja Techniczna "UDT dla Gazownictwa"

W dniach 14-15 października 2015 roku w Jachrance (Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe) odbyła się organizowana wspólnie przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa i Urząd Dozoru Technicznego Konferencja pt.: „UDT dla Gazownictwa”

Konferencja Przetwarzanie i Magazynowanie Energii 2015

W dniach 26-27 marca 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja pt.:Przetwarzanie i Magazynowanie Energii 2015. Konferencja stworzyła okazję do debaty nad kierunkami rozwoju koncepcji magazynowania energii w Polsce, wzięli w niej udział menadżerowie wyższego szczebla oraz kluczowa kadra techniczna firm z branż energetycznej, chemicznej, gazowniczej i utilities, jak również przedstawiciele instytucji rządowych i naukowych.

Raport Prawo zamówień publicznych

Przygotowany przez Kancelarię Prawną WKB na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa Raport zawiera informacje z przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, w ramach którego eksperci kancelarii Wierciński Kwieciński, Baehr Sp. k. reprezentowali Izbę Gospodarczą Gazownictwa uczestnicząc w posiedzeniach sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do art. 5 ust. 6f ustawy - Prawo energetyczne ogłosił Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowychw Biuletynie Informacji Publicznej URE

Raport - nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Przygotowany przez Kancelarię Prawną WKB na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa Raport zawiera informacje z przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, w ramach którego eksperci kancelarii Wierciński Kwieciński, Baehr Sp. k. reprezentowali Izbę Gospodarczą Gazownictwa uczestnicząc w posiedzeniach sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

VIII TARGI TECHNIKI GAZOWNICZEJ

W dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Kielcach odbyła się VIII  edycja  Targów Techniki Gazowniczej  EXPO  -  GAS  2015. Targi EXPO-GAS odgrywają kluczową rolę w rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce, promując najnowsze osiągnięcia techniczno – technologiczne polskich firm produkcyjnych, czego dowodem jest rosnąca z roku na rok liczba wystawców i gości odwiedzających Targi. Promują one zarówno nowości   w gazownictwie jak i szeroko pojętej elektroenergetyce i systemach wodno-kanalizacyjnych. Najlepsze produkty honorowane są specjalnymi wyróżnieniami Komisji Konkursowej Izby Gospodarczej Gazownictwa i Targów Kielce SA.

IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej w  dniach  23 - 25   kwietnia  2014 r.  w  Ossie  odbył się  IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.