Archiwum

Raport Prawo zamówień publicznych

Przygotowany przez Kancelarię Prawną WKB na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa Raport zawiera informacje z przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, w ramach którego eksperci kancelarii Wierciński Kwieciński, Baehr Sp. k. reprezentowali Izbę Gospodarczą Gazownictwa uczestnicząc w posiedzeniach sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do art. 5 ust. 6f ustawy - Prawo energetyczne ogłosił Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowychw Biuletynie Informacji Publicznej URE

Raport - nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Przygotowany przez Kancelarię Prawną WKB na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa Raport zawiera informacje z przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, w ramach którego eksperci kancelarii Wierciński Kwieciński, Baehr Sp. k. reprezentowali Izbę Gospodarczą Gazownictwa uczestnicząc w posiedzeniach sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

VIII TARGI TECHNIKI GAZOWNICZEJ

W dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Kielcach odbyła się VIII  edycja  Targów Techniki Gazowniczej  EXPO  -  GAS  2015. Targi EXPO-GAS odgrywają kluczową rolę w rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce, promując najnowsze osiągnięcia techniczno – technologiczne polskich firm produkcyjnych, czego dowodem jest rosnąca z roku na rok liczba wystawców i gości odwiedzających Targi. Promują one zarówno nowości   w gazownictwie jak i szeroko pojętej elektroenergetyce i systemach wodno-kanalizacyjnych. Najlepsze produkty honorowane są specjalnymi wyróżnieniami Komisji Konkursowej Izby Gospodarczej Gazownictwa i Targów Kielce SA.

IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa - co dwa lata - spotkań branży gazowniczej w  dniach  23 - 25   kwietnia  2014 r.  w  Ossie  odbył się  IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.