Dokumentacja IGG

 

ice

 

 

Szanowni Państwo, 

poniżej znajdziecie wykaz prezentacji przygotowanych i przedstawionych przez instytucje tworzące Centrum Metanowe przy IGG w okresie 01.06.2017 – 1.06.2020.

Prezentacje umieszczone są jako załączniki na dole strony.

 

 1. Otwarcie Centrum wraz z towarzyszącym seminarium naukowym, 7-9 czerwca 2017, Katowice, Polska
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 3
   1. Prezentacja Centrum (strategia, struktura, planowane działania, geograficzne centra zainteresowania, kooperacja z Grupą Ekspercką) (Prezentacja nr. 1 w folderze)
   2. Prezentacje na temat przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla: nawiązanie do otworów Wesoła PIG-1 i PIG-2, oraz dotychczasowe prace i wyniki w otworach Gilowice 1 i 2 (nr. 2.1, 2.2, 2.3, i 2.4)
   3. Prezentacja pod tytułem Działania w ramach Projektu Geo-Metan (3)

 

 1. Ósme Międzynarodowe Forum do spraw Energii dla Zrównoważonego Rozwoju (Eighth International Forum on Energy for Sustainable Development - IFESD), 11-14 czerwca 2017, Astana, Kazachstan
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 1
   1. Prezentacja przez członków Centrum założeń, celów i planu działania nowopowstałego Centrum (4)

 

 1. Dwunasta sesja Grupy Ekspertów ds. CMM, 24-25 października 2017, Genewa, Szwajcaria
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 2
   1. Prezentacja na temat obesnej sytuacji w zakresie CMM w Polsce (5)
   2. Prezentacja na temat struktury organizacyjnej i planowanej działalności Centrum (6)

 

 1. Seminarium pod tytułem Coal Mine Methane as a Valuable Energy Source w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 28 lutego 2018, Kraków, Polska
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 6
   1. Prezentacja Centrum przez jej instytucje założycielskie (7)
   2. Prezentacja pod tytułem Designing the coal panels with high concentration of coal extraction in very gassy coal seams (8)
   3. Prezentacja pod tytułem New Directions in R&D in order to decrease methane hazard and to increase CMM capture - based on GIG experience (9)
   4. Prezentacja pod tytułem New techniques of coal seam panels' pre-drainage - based on "GASDRAIN" project experience (10)
   5. Prezentacja pod tytułem Pre-mine Drainage of Methane from Coal Seams in the USCB – Geo-Methane Program (11)
   6. Prezentacja pod tytułem CBM Gilowice Project – Workover, Fracturing and Testing (12)

 

 1. Seminarium w zakresie CMM w ramach konferencji Global Methane Forum, 16 kwietnia, Toronto, Kanada
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 1
   1. Prezentacja pod tytułem Pre-mine Drainage – Overview of CBM Projects in Poland (13)

 

 1. Dyskusja Panelowa na temat CBM w ramach konferencji GAZTERM, 8 maja 2018, Międzyzdroje, Polska
  • Liczba prezentacji przedstawionych w ramach debaty zorganizowanej przez Centrum: 3
   1. Prezentacja pod tytułem Pre-mine Drainage – Overview of CBM Projects in Poland (14)
   2. Prezentacja pod tytułem CBM Development and its Impact on Coal Mining (15)
   3. Prezentacja pod tytułem New Elk Coal Company – Coal Mining in an Established Gas Field (16)

 

 1. Seminarium pod tytułem Turning Coal Mine Methane into an Asset: Implementing Best Practices and Policies w ramach World Mining Congress, Astana, Kazachstan, 20 czerwca 2018
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 1
   1. Prezentacja na temat struktury organizacyjnej i działalności Centrum (17)

 

 1. Warsztaty na temat najlepszych praktyk w zakresie wyłapywania i utylizacji metanu z kopalń węgla, 24-25 lipca 2018, Bogota, Kolumbia
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 4
   1. Prezentacja na temat przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla w Polsce (część 1) (18)
   2. Prezentacja na temat przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla w Polsce (część 2) (19)
   3. Prezentacja pod tytułem New Directions in R&D aiming to decrease methane hazard and to increase CMM capture (20)
   4. Prezentacja pod tytułem Good Practices in Effective Ventilation of Underground Coal Mines - Polish Practices and Regulations (21)

 

 1. Trzynasta sesja Grupy Ekspertów ds. CMM, 24-25 września 2018, Genewa, Szwajcaria
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum:
   1. Prezentacja na temat działalności Centrum w 2018 roku (22)
   2. Prezentacja na temat sytuacji sektora węglowego w Polsce (23)

 

 1. COP24, 2-15 grudnia 2018, Katowice, Polska; Debata panelowa pod tytułem „Gaz ziemny z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł jako niskoemisyjne paliwo  zielonej gospodarki”
  • Liczba prezentacji przedstawionych w ramach debaty zorganizowanej przez Centrum: 5
 2. Conventional and Unconventional Gas as a Destination Fuel for the Green Economy - 1 (24)
 3. Conventional and Unconventional Gas as a Destination Fuel for the Green Economy - 2 (25)
 4. Conventional and Unconventional Gas as a Destination Fuel for the Green Economy - 3 (26)
 5. Conventional and Unconventional Gas as a Destination Fuel for the Green Economy - 4 (27)
 6. Conventional and Unconventional Gas as a Destination Fuel for the Green Economy - 5 (28)
 7. Spotkanie koordynacyjne pomiędzy Międzynarodowymi Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla w Polsce i w Chinach, 11 grudnia 2018, Sosnowiec, Polska

 

  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 2
   1. Prezentacja pod tytułem Pre-mine Drainage and Coalbed Methane in the Upper Silesian Coal Basin (29)
   2. Prezentacja pod tytułem ICE-CMM in Poland – Overview (30)

 

 1. Seminarium pod tytułem Coal Mine Methane as a Valuable Energy Source w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 27 lutego 2019, Kraków, Polska
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 6
   1. Prezentacja pod tytułem Polish Regulatory Framework on CMM/CBM; Estimating CMM Resources and Reserves – Polish Experience (31)
   2. Prezentacja pod tytułem Polish Mine Safety Regulations Concerning Methane Hazard Prevention (32)
   3. Prezentacja pod tytułem Overview of Ventilation Characteristics, Practices, and Regulations in Poland (33)
   4. Prezentacja pod tytułem Geometan Project – Presentation (34)
   5. Prezentacja pod tytułem Gilowice Project as a First Step to Develop Pre-Mine Drainage Technology in Poland – update on activities, review of the latest results (35)
   6. Prezentacja pod tytułem CBM Gilowice Project – Applied Fracturing Technology, and the Obtained Results (36)

 

 1. Warsztaty “Best Practices in Coal Mine Methane Capture and Utilization”, 10 czerwca 2019, Ankara, Turcja
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 6
   1. Prezentacja pod tytułem Methane Hazard Prevention in the light of Polish Mine Safety Regulations (37)
   2. Prezentacja pod tytułem New Directions in R&D in order to Decrease Methane Hazard in Polish Coal Mines - Based on GIG Experience (38)
   3. Prezentacja pod tytułem Designing of the Coal Panels with High Concentration of Coal Extraction in Strongly Gaseous Coalbeds (39)
   4. Prezentacja pod tytułem Monitoring, Assessment, Prevention and Mitigation of Rock Burst and Gas Outburst Hazards in Coal Mines (based on MapROC project) (40)
   5. Prezentacja pod tytułem Prediction and Mitigation of Methane Explosions Effects for Improved Protection of Mine Infrastructure and Critical Equipment (41)
   6. Prezentacja pod tytułem CBM Gilowice Project – Overview, the Applied Fracturing Technology, and the Obtained Results (42)

 

 1. Warsztaty “Best Practices in Coal Mine Methane Capture and Utilization”, 12-14 czerwca 2019, Dnipro, Ukraina
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 7
   1. Prezentacja pod tytułem Methane Hazard Prevention in the light of Polish Mine Safety Regulations (43)
   2. Prezentacja pod tytułem New Directions in R&D in order to Decrease Methane Hazard in Polish Coal Mines - Based on GIG Experience (44)
   3. Prezentacja pod tytułem Designing of the Coal Panels with High Concentration of Coal Extraction in Strongly Gaseous Coalbeds (45)
   4. Prezentacja pod tytułem Monitoring, Assessment, Prevention and Mitigation of Rock Burst and Gas Outburst Hazards in Coal Mines (based on MapROC project) (46)
   5. Prezentacja pod tytułem Prediction and Mitigation of Methane Explosions Effects for Improved Protection of Mine Infrastructure and Critical Equipment 47)
   6. Prezentacja pod tytułem CBM Gilowice Project – Overview, the Applied Fracturing Technology, and the Obtained Results (48)
   7. Prezentacja pod tytułem ICE-CMM in Poland: Structure, Activities and Achievements (49)

 

 1. XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Górnicze Zagrożenia” Naturalne, 6-8 Listopada 2019, Jawor, Polska
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 4
   1. Prezentacja pod tytułem Informacje ogólne o ICM CMM: Powstanie i działalność (50)
   2. Prezentacja pod tytułem Projekt Gilowice (CBM) (51)
   3. Prezentacja pod tytułem Odmetanowanie oraz wykorzystanie metanu w polskim górnictwie węgla kamiennego (52)
   4. Prezentacja pod tytułem Projekty w ramach programu INGA: AMMUSCB, SilesiaFrac oraz MIGASLIDRILL (53)

 

 1. XIV sesja Grupy Ekspertów ds. CMM, 7-8 listopada 2019, Genewa, Szwajcaria
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 3
   1. Prezentacja pod tytułem Country Update – CMM Situation in Poland (54)
   2. Prezentacja na temat działalności Centrum w 2019 roku (55)
   3. Prezentacja pod tytułem Mining speed control in the coal panels with high coal output concentration (56)

 

 1. Seminarium pod tytułem Post-Mining Perspectives: Capture and Use of Abandoned Mine Methane and Mine Reclamation and Revitalization of Post Mining Areas w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 26 lutego 2020, Kraków, Polska.
  • Liczba prezentacji przedstawionych przez członków Centrum: 4
   1. Prezentacja pod tytułem Polish regulations pertaining to AMM capture and utilization; examples of AMM projects in Poland (57)
   2. Prezentacja pod tytułem AMM resources and reserves assessment – Polish experience (58)
   3. Prezentacja pod tytułem Intelligent Mine Closure; a case study of the AMMUSCB project, a first AMM capture and use project in Poland (59)
   4. Prezentacja pod tytułem Revitalization of post mining areas: circular economy contributors (jako że prezentacja zawiera wrażliwe dane, autorzy nie zgodzili się na jej publiczne udostępnianie)