Management Board of the Chamber of the Natural Gas Industry (IGG) 

Presiding Committee of the Management Board

 

xx

Łukasz Kroplewski (PGNiG SA)
- President of the Chamber’s Management Board

Łukasz Kroplewski is a Master of Law and a Master of Administration. He graduated from Executive MBA management studies. He dealt with legal and business consulting. He was a member of the Local Government Board of Appeals in 2009 – 2017 and is a co-founder and mediator of the Mediation Center operating at the Association of Merchants and Entrepreneurs in Koszalin.

He is a President of the Chamber of Commerce for Gas Industry, Member of the UNECE Group of Experts on Methane from Coal Mines. He holds a position of Vice Chairman of the UNECE Group of Experts on Gas. He was appointed a Chairman of the Presidium of the International Center of Excellence in the field of Methane from Coal Mines (ICE - CMM Poland). He is a Member of the Scientific Council of the Institute of Aviation and a Counselor of the National Chamber of Commerce.

As The Vice President of the Management Board for Development, Łukasz Kroplewski supervises and coordinates PGNiG SA operations in the area of innovation and development projects carried out with PGNiG SA. He is involved in recognizing and monitoring possibility of obtaining EU funds for financing operations conducted by the Company. He supervises standardization activities in the Company, develops technical assumptions and regulations, norms and standards applicable in the gas sector. He operates the Central Measurement and Research Laboratory at the Branch and the operation of PGNiG’s Representative Office in Kiev and Wysokoje in Belarus.

 

DB

Dariusz Brzozowski (EWE energia sp. z o.o.)

Vice President of the Chamber’s Management Board

He has been involved with the natural gas industry since 2000. A graduate of the Faculty of Civil Engineering of the Agricultural University of Wrocław. He completed postgraduate studies in Management at the Poznań School of Banking and Management Studies at WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) in Vienna. He has been President of the Management Board of EWE energia Sp. z o.o. since 2000.He has served as a member of the Management Board of EWE Polska since 2007, as President of the Management Board of EWE zielona energia since 2008 and as Vice President of the Management Board of the Union of Private Employers in the Energy Sector at PKPP LEWIATAN since 2006. He was appointed Vice President of the Management Board of the Chamber of the Natural Gas Industry on August 17th 2017.

 

AZ

Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM S.A.)

Vice President of the Chamber’s Management Board


He holds the position of Vice President of the Management Board of GAZ-SYSTEM S.A. He graduated from the Faculty of Power and Aeronautical Engineering of the Warsaw University of Technology and completed two post-graduate courses at the Warsaw School of Economics (Corporate Value Management and Human Capital Development) as well as managerial courses at the Kozminski University in Warsaw and ICAN Institute. He was President of the Management Board of Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń and Vice President of the Management Board of Nafta Polska S.A. He has served on the supervisory boards of the energy and chemical companies MPR Sarmatia Sp. z o.o., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (as Chairman of the Supervisory Board) and Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A. (as Chairman of the Supervisory Board). For many years, he worked at the Supreme Audit Office, including as Director of the Strategy Department and the Professional Development and Audit Methodology Department. Serving in senior managerial positions at joint-stock companies, he handled reorganisation processes to transform businesses into commercial-law companies focused on the development and delivery of growth strategies. He was a member of Intergovernmental Working Groups negotiating international partnership agreements in the energy sector (Poland, Ukraine, Lithuania, Azerbaijan, Georgia) and working groups negotiating agreements between PERN Przyjaźń and Ukrtransnafta (Ukraina), State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. (GOGC) and Klaipedos Nafta (Lithuania) on the acquisition of interests in MPR Sarmatia sp. z o.o. As a member of the supervisory bodies of commercial-law companies, he was involved in privatisation and restructuring processes in the chemical sector.He was appointed Vice President of the Management Board of the Chamber of the Natural Gas Industry on March 1st 2017.

 

 

Członkowie Zarządu IGG
 

XX

Adam Bochenek (ANTICOR Sp. z o.o.)

Absolwent Politechniki Krakowskiej, specjalność konstrukcje budowlane i przemysłowe. Z branżą gazowniczą związany od roku 1993. Zarządza firmą Anticor i jej spółką córką w Republice Czeskiej najpierw jako dyrektor następnie v-ce prezes a ostatnie lata jako prezes zarządu. Rozwija produkcję własną oraz dystrybucję materiałów i technologii antykorozyjnych poprzez sieć sprzedaży w Europie. Jest członkiem założycielem Izby Gospodarczej Gazownictwa.

ED

Ewa Daniszewska (APATOR METRIX SA) 

Z branżą gazowniczą związana od 2002 roku. Absolwentka Wydziału filologiczno-historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, studiów Prawno-Menadżerskich na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych Inżynieria Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej. Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w firmie Apator Metrix S.A. w Tczewie – producenta gazomierzy miechowych. Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa, w okresie lipiec 2016 - czerwiec 2018 pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej IGG. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddziału Gdańsk oraz członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

jaworski

dr inż. Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy)

He graduated from the Faculty of Drilling, Oil and Gas of the AGH University of Science and Technology in Kraków in 1996 in Mining and Geology (major in Natural Gas Industry). He began his professional career in 1996 working in the Laboratory of Flow Metrology at the Oil and Gas Institute in Kraków as a gas industry engineer, and as an assistant from 1997. In 2004, he obtained a PhD degree in gas engineering at the Oil and Gas Drilling Department of the AGH University of Science and Technology.In 2004, he became Head of the Flow Metrology Department, and since May 2008 he has been Deputy Director for the Natural Gas Industry at the Oil and Gas Institute – National Research Institute. He has served as a member of the Management Board of the Chamber of the Natural Gas Industry since April 2015 and was its Vice President from July 26th 2016 to March 1st 2017.

 

 

x

dr Janusz Jureczka (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB)

Dr Janusz Jureczka jest geologiem, absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1983 r. pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym, Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu, obecnie jako dyrektor oddziału. Jest specjalistą w zakresie geologii złóż węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla. W ostatnich latach zajmuje się głównie problematyką przedeksploatacyjnego ujęcia metanu, w nowatorskim ujęciu, do tej pory nie stosowanym w polskich kopalniach. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Metanu oraz Prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń w Polsce, działających pod egidą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Autor lub współautor przeszło 120 specjalistycznych publikacji.

 


CM

Cezary Mróz (Sanitgaz CM Sp. z o.o.)
 

He graduated from the Faculty of Civil and Sanitary Engineering of the Lublin University of Technology. He is President of the Management Board of SANITGAZ CM Sp. z o.o. of Lublin, specialising in the manufacture of gas reduction and metering stations and telemetry systems installation. He was one of the main proponents of the Gas Industry Chamber, its founder and an active member since its inception in 2003, serving on the Chamber’s Council and Management Board in 2003–2006 and 2015–2016. He was Vice President of the Chamber’s Management Board from April 12th 2016 to March 1st 2017.


 

MP

Marcin Przywara (Gascontrol Polska Sp. z o.o.)
 

He graduated from the Faculty of Energy and Environmental Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, with a major in Gas-Fired Energy Generation. He also completed a post-graduate programme at the AGH University of Science and Technology in Krakow. He has 15 years’ experience in the natural gas industry. After graduation he started working as a blue-collar worker to gain hands-on work experience. As a result, he has in-depth knowledge of the problems affecting the individual segments of the natural gas industry. In 2008, he founded Gascontrol Polska, a company specialising in high-pressure gas pipelines, T.D. Williamson isolation systems and gas stations, and representing several foreign companies on the Polish market. Currently, he is a co-owner and President of the Management Board of Gascontrol Polska Sp. z o. o. based in Suszec.

  

xx

Janusz Radomski (ORLEN Upstream Sp. z o.o.) 

Janusz Radomski ukończył studia na Wydziale Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1993 roku. Jest absolwentem kierunku Strategic Policy Planning na Uniwersytecie Queens w Kanadzie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

W latach 1997-2007 związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał między innymi za nadzór korporacyjny nad spółkami z sektora naftowego i gazowniczego w tym PKN ORLEN S.A., Lotos S.A., PGNiG S.A. i Gaz System S.A.. 

W latach 2008 – 2016 zajmował kluczowe stanowiska kolejno w CP Energia S.A. (obecnie DUON S.A.), Gazpartner Sp. z o.o., Energia Mazury Sp. z o.o. oraz PGNiG Technologie S.A. Do 8 stycznia 2017 r. pełnił zaś funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o.o. oraz Biura Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. (w ramach COBRABiD).

Janusz Radomski posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej i gazowniczej, w tym w obszarze zagospodarowania złóż węglowodorów, ich wydobycia i dystrybucji, jak również rozległą ekspertyzę w zakresie nadzoru przedsiębiorstw. Posiada świadectwo kwalifikacyjne E, gaz – eksploatacja, grupa 3 oraz świadectwo kwalifikacyjne D, gaz - dozorowe, grupa 3. Przez blisko 20 lat zasiadał w radach nadzorczych łącznie 9 spółek.  

MT

Marcin Tadeusiak (JT S.A.)

He has been involved with the natural gas industry for 22 years. Since 2006, he has been President of the Management Board of JT S.A. He initiated key changes and restructuring of the company and conceived its strategy. He graduated from the Warsaw University of Life Sciences. He also completed managerial postgraduate studies in the field of negotiation, mediation and management accounting. He participated in various business and personal development training programmes and workshops, including two training programmes organised by Harvard Business Review and Canadian International Management Institute called Strategic Leadership Academy.

 

Audit Committee

 

z

Krzysztof Hnatio (Gas Storage Poland sp. z o.o.)

Przewodniczący

 

 

RA

Robert Aszkiełowicz (cGas controls sp. z o.o.)

Mariusz Makowski (ARMATECH Sp. z o.o.) 

 

 

haladus

Piotr Haładus - (ZRUG ZABRZE SA)
 

traba

Zygmunt Trąba- (Intergaz Sp. z o.o.)
 

Directors

TL

 
Teresa Laskowska
Director
of the Chamber of Natural Gas Industry

 

CONTACT:

Izba Gospodarcza Gazownictwa (Chamber of the Natural Gas Industry)
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warsaw, Poland
Phone: (+48 22) 631 08 38 Fax: (+48 22) 631 08 47

www.igg.pl,email:[email protected]