Wiceprezes Artur Zawartko na Europejskim Kongresie Gospodarczym

 

 

x

 

Wiceprezes Izby Gospodarczej Gazownictwa Artur Zawartko na Europejskim Kongresie Gospodarczym

W trakcie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceprezes Artur Zawartko wziął udział w panelu pt. „Polski hub gazowy”. Dyskusja dotyczyła m.in. integracji rynku gazu, inwestycji w infrastrukturę gazową, roli i znaczeniu błękitnego paliwa w transformacji energetycznej, ekspansji LNG w świecie oraz długoterminowej perspektywie importu gazu z USA.

W trakcie panelu wiceprezes Zawartko podkreślił, że budowa zintegrowanego rynku gazu ziemnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest jednym z głównych celów europejskiej polityki energetycznej i determinuje rozwój systemów przesyłowych gazu w krajach członkowskich. Zwrócił uwagę, że realizowana obecnie przez GAZ-SYSEM rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, w tym dwukierunkowych połączeń międzysystemowych, sprzyjają budowie zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie.

Wiceprezes zaznaczył, że naturalnymi partnerami dla GAZ-SYSTEM w procesie integracyjnym są operatorzy systemów przesyłowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz rejonu Morza Bałtyckiego. Ponadto, realizowane i planowane przez spółkę projekty infrastrukturalne takie jak np. projekt Baltic Pipe, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej czy połączenia transgraniczne sprawiają, że Polska spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa dostaw i odporności na kryzysy gazowe.

 

xx

Podczas panelu wiceprezes Zawartko podkreślił, że Polska posiada narzędzia rynkowe, które pozwalają na utworzenie regionalnego centrum dystrybucji gazu. Jednym z nich ich jest Platforma GSA, która została utworzona w 2014 r. przez GAZ-SYSTEM, a służy do rezerwacji przepustowości w punktach połączeń międzysystemowych. To narzędzie IT umożliwiające operatorom systemów przesyłowych oferowanie przepustowości poprzez aukcje zgodnie z przepisami prawa UE. Obecnie z rozwiązania tego korzysta GAZ-SYSTEM, a także operator systemu przesyłowego w Czechach. Zdaniem wiceprezesa Zawartko to gotowe rozwiązanie, z którego korzystać mogą również pozostali operatorzy, w tym m.in. z państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W panelu "Polski hub gazowy" uczestniczyli także m.in. wiceminister energii Tomasz Dąbrowski i prezes Polskiego LNG Paweł Jakubowski.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 9 tysięcy gości z Polski i świata.

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 13-15 maja br. W blisko 150 sesjach wzięło udział kilkuset panelistów, wśród nich komisarze unijni, premierzy, przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm z kraju i zagranicy, naukowcy, eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.