Expo-Gas Partnerzy

 

 

PARTNER STRATEGICZNY

KONFERENCJI I WARSZTATÓW TECHNICZNYCH EXPO-GAS 2021

 

A

Apator Metrix SA jest jednym z największych producentów i dostawców wysokiej klasy gazomierzy miechowych w Polsce i Europie. Spółka od lat utrzymuje wysoką pozycję na rynkach eksportowych generując ponad 70% przychodów z eksportu i dostarczając swoje rozwiązania m.in. do Wielkiej Brytanii, Belgii, Niderlandów i Niemiec. Dorobek firmy to blisko 22 miliony gazomierzy mieszkaniowych i 340 tysięcy gazomierzy przemysłowych eksploatowanych w wielu regionach świata. Apator Metrix zatrudnia około 500 wykwalifikowanych pracowników, a w swoim nowoczesnym, zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym wytwarza rocznie ok. 2 miliony gazomierzy. Oferta firmy obejmuje gazomierze miechowe domowe i przemysłowe, zarówno inteligentne, ze zdalnym odczytem jak i tradycyjne, mechaniczne.

 

 

PARTNERZY

KONFERENCJI I WARSZTATÓW TECHNICZNYCH EXPO-GAS 2021

 

 

P

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i jedną z największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki zależne, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Akcje spółki wchodzą w skład różnych indeksów m.in. największych spółek notowanych na GPW (WIG-20), podmiotów wypłacających dywidendę (WIGdiv) oraz spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie (WIG-ESG). W skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodzi PGNiG S.A. oraz  35 podmiotów bezpośrednio oraz pośrednio zależnych od PGNiG S.A., w tym m.in.: operatorzy systemu dystrybucyjnego i magazynowego w obszarze gazownictwa, spółka świadcząca usługi handlowe w zakresie sprzedaży gazu, wytwórca ciepła i energii elektrycznej a także spółki świadczące specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych oraz towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

PGNiG posiada oddziały lub przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, Białorusi i na Ukrainie. PGNiG SA jest jedynym właścicielem norweskiej spółki PGNiG Upstream Norway AS w Sandnes, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz PGNiG Supply&Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (ul. M. Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa, Tel.: 22 589 45 92, www.pgnig.pl)

 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Obsługuje ponad 7 mln klientów, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców. Spółka specjalizuje się w sprzedaży: gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) a także usług i produktów uzupełniających. PGNiG Obrót Detaliczny posiada ponad 130 stacjonarnych Biur Obsługi Klienta w całej Polsce.

 

 

PGUG

Gas Storage Poland sp. z o.o. jest państwowym operatorem systemu magazynowania gazu (podziemnych magazynów gazu). Podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny. Spółka jest ważnym podmiotem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zapewnienie dostępu do rezerw gazu ziemnego. Należy do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Spółka Gas Storage Poland świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym, zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do  i  odbieranymi z  instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw. Spółka jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i  niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji. Gas Storage Poland współpracuje również z  innymi operatorami systemów gazowych i przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych w naszym kraju.

 

m

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych inwestycji energetycznych w Europie przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Wolne moce przesyłowe gazociągu Spółka udostępnia operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A.

EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

 

 

 

I

 

Izostal S.A. z siedzibą w Kolonowskiem jest producentem zaawansowanych technologicznie zewnętrznych i wewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, wykorzystywanych do budowy rurociągów gazowych i naftowych. Dla zapewnienia kompleksowej obsługi klienta, Izostal S.A. specjalizuje się w dostawach rur czarnych, izolowanych a także łuków giętych indukcyjnie oraz na zimno. Spółka dysponuje szerokimi możliwościami logistycznymi opartymi na wieloletnim doświadczeniu w zakresie magazynowania oraz dostaw rur do różnych części świata.

 

p

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów.

Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

Do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

 

 

jg

 

PGNiG TERMIKA SA jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Głównym odbiorcą naszych produktów jest aglomeracja warszawska, na terenie której działa pięć zakładów, w tym największa w Polsce i druga, co do wielkości w Europie, Elektrociepłownia Siekierki. Produkujemy rocznie około 11% całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Siła naszej firmy oparta jest na czterech wartościach, które wyznaczają standard naszej pracy: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, JAKOŚĆ I PARTNERSTWO. Bierzemy czynny udział w transformacji ciepłownictwa, będąc liderem zmian. NASZA ENERGIA ROZWIJA MIASTA.

 

 

b

EWE to firma z ponad 21 doświadczeniem na rynku, która oferuje kompleksowe rozwiązania energetyczne – dostawy gazu ziemnego i zielonej energii elektrycznej, a także doradztwo w zakresie ich optymalnego użytkowania, odkup nadwyżki energii z instalacji OZE oraz instalacje fotowoltaiczne. EWE zajmuje się także budową i eksploatacją kotłowni na gaz ziemny oraz zastosowaniem kogeneracji gazowej. Firma posiada własne sieci gazowe na terenie 6 województw, poprzez które dostarcza gaz ziemny dla domów i firm – zarówno do celów grzewczych jak i produkcyjnych.

 

 

m

 

MTM Nowum od ponad 20 lat świadczy kompleksowe usługi w sektorze gazownictwa– od projektu technicznego wykonania inwestycji pod klucz. Specjalizujemy się w budowie gazociągów przesyłowych, stacji redukcyjno-pomiarowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie umiejętności oraz współtworzenie nowych trendów na rynku gazownictwa.

 

 

 

b

 

COMMON S.A. jest polską firmą inżynierską, specjalizującą się w systemach opomiarowania gazu. Nasza oferta to:

Gazomierze turbinowe CGT (G65÷G6500) PN16÷PN110, ANSI150÷ANSI600; Gazomierze rotorowe CGR (G10÷G400) PN16, ANSI150;  Przepływomierze turbinowe CPT (G16÷G1600) PN16/PN20; Przeliczniki objętości CMK; Rejestratory impulsów CRS; Rejestratory ciśnienia i temperatury CRP;  Moduły telemetryczne CMB, CTS;  Szafki AKP typu CST;  Akcesoria elektroniczne do transmisji danych; Uruchamianie układów transmisji i telemetrii danych.

 

 

b

 

Polskie Centrum Brokerskie jest jedynym na polskim rynku licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym z udziałem Skarbu Państwa. Oferuje wyspecjalizowane usługi brokerskie we wszystkich obszarach ubezpieczeń, koncentrując swoje działania wyłącznie na interesach i potrzebach klienta.

 

 

 

p

 

Spółka ANTICOR to polska firma zbudowana na pasji związanej z ochroną przeciwkorozyjną rurociągów stalowych. Od 30 lat specjalizujemy się w tworzeniu i sprzedaży innowacyjnych produktów i usług dla branży gazowniczej, paliwowej, chemicznej, wodno-kanalizacyjnej. W ofercie firmy znajdują się: przeciwkorozyjne powłoki taśmowe: ANTICOR Plast, ANTICORWrap i Polyken; materiały termokurczliwe ANTICORRay®;przeciwkorozyjne powłoki natryskowe PROTEGOL®, technologie wypełniania rur ochronnych ANTICOR Syntetix® CF (Casing Filler); urządzenia, narzędzia i akcesoria.

Z okazji 30-lecia firmy chcemy podziękować Państwu za zaufanie oraz partnerskie relacje biznesowe. Liczymy, że kolejne lata będą równie inspirujące. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stoisku nr E-55.

 

 

 

j

 

PGNiG Technologie S.A. jest wiarygodnym wykonawcą w zakresie budowy i produkcji infrastruktury górniczej. Specjalizujemy się w zakresie usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu oraz rurociągów przesyłowych. Produkujemy sprzęt do powierzchniowego wyposażenia odwiertów i urządzenia ciśnieniowe oraz świadczymy usługi obróbki maszynowej metali. Potrafimy sprostać najbardziej wymagającym zadaniom.

 

 

 

g

 

GASCONTROL POLSKA jest dostawcą usług dla branży Oil&Gas oraz energetycznej. Nasz obszar działalności obejmuje: budowę, remonty oraz modernizacje obiektów infrastruktury gazowniczej takich jak rurociągi przesyłowe, tłocznie gazu, stacje gazowe, stacje regazyfikacji oraz prace przełączeniowe T.D.Williamson, dostawy gazu LNG & CNG, remonty i wzmocnienia rurociągów materiałami kompozytowymi (GCWRAP), stali gazowniczej w tym łuków indukcyjnych. Firma jest przedstawicielem SOLAR TURBINES (przemysłowe turbiny gazowe), ENERPROJECT (sprężarki gazu), CANUSA (powłoki antykorozyjne) oraz FASTRA (urządzenia do prac hermetycznych na rurociągach).