Podsumowanie Sympozjum w Zakopanem "Gazownictwo w dobie zmian"

Sympozjum „Gazownictwo w dobie zmian” poświęcone było zagadnieniom wieloaspektowych działań w nowych warunkach gospodarczych i przyszłości dla multienergetyki.

 

Gośćmi Honorowymi Sympozjum byli:

dr Piotr Dziadzio - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa; Iwona Waksmundzka – Olejniczak – Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju PKN Orlen i oddziału Centralnego PGNiG, oraz Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN.

Sympozjum otworzył dr Robert Perkowski – Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa. W swoim wystąpieniu przedstawił list Prezes Iwony Waksmundzkiej Olejniczak, dotyczący aktualnej sytuacji branży gazowniczej i planów rozwoju. Pani Prezes podkreśliła znaczenie dywersyfikacji dostaw gazu, zapewnienie zdolności magazynowych oraz konieczność działań na rzecz rozwoju gazów zdekarbonizowanych. Podkreśliła, iż Grupa Orlen chce zapewnić Polakom niezależność i bezpieczeństwo dostaw energii o możliwie niskim, a w przyszłości zerowym śladzie węglowym przy akceptowalnych cenach.

 

 cokolwiek

 

Pan Minister Piotr Dziadzio w swoim wystąpieniu zaakcentował ukierunkowanie działań gazownictwa na dostosowanie do potrzeb społeczeństwa, realizacją nowych technologii oraz sprostanie wyzwaniom geopolitycznym, a także konieczność przyspieszenia dekarbonizacji gospodarki. Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski pozwala na traktowanie gazu jako paliwa przejściowego. Transformacja energetyczna to czas na wieloaspektowe działania UE, przygotowanie regulacji krajowych i aktywność sektora gazowniczego.

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez prof. Grzegorza Tchorka z Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem Ministra dr Piotra Dziadzio z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Prezes Moniki Morawieckiej z Regulatory Assistance Project , Prezesa Artura Zawartko z Gaz-System, prof. Konrada Świrskiego z Politechniki Warszawskiej, Prezesa Sławomira Żygowskiego z GE Power, Grzegorza Markiewicza – Dyrektora Obrotu Hurtowego PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG oraz eksperta ds. zrównoważonego rozwoju Leszka Kąsek z ING Banku Śląskiego - podkreślono znaczenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zbilansowanie pracy systemu poprzez wykorzystanie poszczególnych źródeł energii. W panelu dyskusja toczyła się również wokół roli gazu w miksie energetycznym. Podkreślono też potrzebę utrzymania dłuższego okresu wykorzystania paliw kopalnych w procesie dostosowania krajowego i europejskiego rynku gazu.

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez prof. Bartłomieja Nowaka z Akademii Leona Koźmińskiego z udziałem Prezesa Piotra Sabat z PKN Orlen, Dyrektora Piotra Sprzączak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prof. Konrada Świrskiego z Politechniki Warszawskiej, Piotra Kropińskiego Naczelnika Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,  Pauliny Antoń - Głównego specjalisty w Wydziale Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Dyrektor Anety Wilmańskiej z PGNiG Bruksela oraz  Mecenasa Adama Wawrzynowicza z Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy - podkreślono rolę transformacji energetycznej w działaniach Unii Europejskiej oraz zaprezentowano odpowiedź jak kryzys wpłynął na sytuację europejską i krajową. Legislacja europejska ukierunkowana na dywersyfikację źródeł energii wpłynęła na zwiększenie dynamiki w wykorzystaniu rozwiązań systemowych i technologicznych rynku gazu.

 

 cokolwiek

 

Panel dyskusyjny dotyczący przyszłości dla multienergetyki moderował prof. Jakub Kupecki z Instytutu Energetyki. W części pierwszej panelu wzięli udział: prof. Stanisław Nagy z Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Grzegorz Tchorek z Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Tomoho Umeda z Hynfra P.S.A., Prezes Artur Zawartko z Gaz-System oraz Prezes Robert Więckowski z PSG. W dyskusji podkreślono uzależnienie finansowania od redukcji emisyjności paliw, potrzebę utrzymania gazu dla gospodarki z zazielenieniem go poprzez biometan i inne rozwiązania techniczne. Wskazano na potrzebę urealnienia planów sektora dla przygotowania sieci do przesyłu nowych gazów w tym wodoru oraz przygotowanie niezbędnych regulacji krajowych uwzględniających trendy światowe.

W części II panelu udział wzięli: Dyrektor prof. Jacek Jaworski z Instytutu Nafty i Gazu, Prezes Ireneusz Krupa z PSG, Dyrektor Agata Urbaniak z PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG, Dyrektor Aneta Korda-Burza z Gaz System oraz Prezes Maciej Bukowski z Wise Europa. Przedstawiono prezentacje kierunkowych działań firm PGNiG, Gaz-System i PSG, które nadały ton dyskusji. W dyskusji podkreślono potrzebę kolejnych działań dla przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych kończących się komercjalizacją rozwiązań technicznych dla wykorzystania funduszy unijnych w gazownictwie. Przedstawiono działania firm z podkreśleniem roli gazu jako paliwa przejściowego w długim horyzoncie czasowym. Wdrażanie projektów wodorowych, bimetalowych i gazów syntezowych zapewni w ocenie Panelistów niską emisyjność i pozwoli na realizację strategicznych celów Unii Europejskiej.  Paneliści podkreślili również, by w strategiach rozwojowych wykorzystywano kapitał intelektualny i krajowe technologie.

 

 cokolwiek