TARGI EXPO-GAS 2017


IX TARGI
TECHNIKI GAZOWNICZEJ

EG

Kielce, 26-27 kwietnia 2017 r.


 

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Kielcach odbyła się IX edycja  Targów Techniki Gazowniczej  EXPO  -  GAS  2017.

Targi EXPO-GAS odgrywają kluczową rolę w rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce, promując najnowsze osiągnięcia techniczno – technologiczne polskich firm produkcyjnych, czego dowodem jest rosnąca z roku na rok liczba wystawców i gości odwiedzających Targi. Promują one zarówno nowości   w gazownictwie jak i szeroko pojętej elektroenergetyce i systemach wodno-kanalizacyjnych. Najlepsze produkty honorowane są specjalnymi wyróżnieniami Komisji Konkursowej Izby Gospodarczej Gazownictwa i Targów Kielce SA.

F17

 

X2

 

X3

 

X4

 

X5


Tradycyjnie Targom Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2017 towarzyszyła jednodniowa konferencja, która w tym roku odbyła się pod hasłem:

 

"Gaz ziemny jako wsparcie dla bezpieczeństwa rynku energii i ochrony środowiska”

 

W trakcie konferencji omawiano aktualne problemy i ich rozwiązania, a także przyszłość rynku energii i ochrony środowiska.

W trzech, zaplanowanych panelach dyskusyjnych, wystąpili reprezentanci rządu, branży gazowniczej oraz kadry naukowej. Konferencja „Gaz ziemny jako wsparcie dla bezpieczeństwa rynku energii i ochrony środowiska” w Targach Kielcezgromadziła między innymi przedstawicieli Ministerstwa EnergiiMinisterstwa RozwojuSenatu RPSejmu RP, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskie, Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Politechniki Warszawskiej, PGNiG Termika S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Krajowej Dyspozycji Mocy, PKM Tychy, PGNiG S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o, Akademii Górniczo-Hutniczej, Urzędu Dozoru Technicznego, Politechniki Warszawskiej, Polskiej Izby Motoryzacyjnej, PGNiG SA, PSG Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Akademii Górniczo - Hutniczej, Urzędu Dozoru Technicznego oraz GAZ-SYSTEM S.A.

W drugim dni u Targów tj. 27 kwietnia 2017 r. odbyły się warsztaty techniczne z zakresu standaryzacji technicznej.

 

Wyróżnienia Targów  Kielce

 

Komisja Konkursowa TARGOW EXPO-GAS 2017 w składzie:

dr Jacek Jaworski, Zastępca Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu – PIB - - Przewodniczący Komisji Konkursowej                                   

Członkowie Komisji Konkursowej:

dr Dariusz Dzirba, Wojciech Ketliński, Tadeusz Furmański, Marek Wiśniewski i Krzysztof Zakrzewski przyznała następujące WYRÓŻNIENIA:

 

W kategorii:     PRZYRZĄDY POMIAROWE

 • Common S.A. za Gazomierz rotorowy CGR-01 z bajpasem wewnętrznym

 

 

F2


W kategorii:       URZĄDZENIA I ELEMENTY DO BUDOWY SIECI GAZOWYCH 

 • Radiatym sp.zo.o. za Monoblok Izolujący 111'' MOP 19,4 bar
 • Radiatym sp.zo.o. za Kompensator liniowy: typ KLR DN500/MOP100 bar

F3

 

Medale Targów Kielce

W kategorii: URZĄDZENIA DO POSZUKIWAŃ, WYDOBYCIA I PRZESYŁU GAZU

 • MSA a.s. / D.E.F.T. Polska Marian Buroń za Zawór kulowy kriogeniczny typ K88

 

W kategorii:      PRZYRZĄDY POMIAROWE

 • Common S.A. za Przelicznik objętości gazu CMK-03
 • Integrotech sp.zo.o. za Wielościeżkowy gazomierz ultradźwiękowy w wersji MID-MPU seria C

 

W kategorii:      URZĄDZENIA I ELEMENTY DO BUDOWY SIECI GAZOWYCH

 • P.R.U.K ARMA - POL S. Kulka, R. Płotnicki za Zawór Kulowy Trunnion z rozsuwanymi siedliskami typ K92.32

 

W kategorii:      USŁUGI

 • Gascontrol Polska Sp.zo.o. za Usługę zapewnienia ciągłości dostaw gazu ziemnego klientom końcowym w sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku prac planowanychy

 

W kategorii:      INNE

 • Anticor Sp.zo.o. za Grupę rozpieraków klinowych Swi do połączeń kołnierzowych z certyfikatem ATEX

F4

 

SPECJALNIE WYRÓŻNIE PREZESA IZBY GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA

otrzymała Spółka ATREM S.A.
 

F5

 

Wyróżnienia za interesujący i oryginalny sposób aranżacji stoiska targowego otrzymali:

 • BROEN OIL & GAS Sp. z o.o., Suchy Las (E-34)
 • D.E.F.T. POLSKA Marian Buroń, Bytom (E-5)
 • FIORENTINI POLSKA Sp. z o.o., Poznań (E-48)
 • GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o., Suszec (E-33)
 • Swagelok Poland (Bercon Fluidsystems Sp. z o.o.), Toruń (C-32)
 • TASTA ARMATURA Sp. z o.o., Stalowa Wola (C-7)

 

F6

 

Medale za elegancki i nowoczesny styl prezentacji targowej otrzymali: 

 • GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych, Warszawa (E-2)
 • METKOM P.W. Sp. z o.o. Sp.K., Warszowice (E-38)
 • Polskie Górnictwo Nafowe i Gazownictwo S.A., Warszawa (E-3)

 

F7

 

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

W trakcie Gali wręczone zostały również Odznaczenia Honorowe IGG oraz odznaczenia resortowe dla osób o szczególnych zasługach dla branży gazowniczej w szczególności standaryzacji technicznej IGG.

 

Odznakę Honorową „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO” odebrali:

Tomasz Blacharski, Eliza Dyakowska, Tadeusz Furmański, Paweł Jańczak, Małgorzata Kępka, Wojciech Kietliński, Zbigniew Makowski i Tadeusz Podziemski

F8

 

Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI DLA ENERGETYKI” odebrali:

Marek Fiedorowicz, Adam Jarek, Jacek Jaworski, Robert Kwiatkowski, Grzegorz Rosłonek, Andrzej Schoeneich, Maciej Witek

 

F9

 

Odznakę  DYREKTOR GÓRNICZY III STOPNIA odebrał

Adrian Dudek

 

F10

 

Z okazji Jubileuszu 10-lecia standaryzacji technicznej Izba Gospodarcza Gazownictwa złożyła również serdeczne podziękowania Panu  Kazimierzowi Nowakowi za mądre i organizacyjnie skuteczne kierowanie pracami Komitetu Standardu Technicznego przez całą dekadę. Dzięki zaangażowaniu Przewodniczącego KST w zgromadzenie wokół Komitetu  i zachęcenie  do współpracy najwyższej klasy specjalistów w branży gazowniczej powstało wiele wytycznych i standardów technicznych wysokiej jakości, definiując i opisując wiele procesów technologicznych i wymagań technicznych, które stanowią o olbrzymiej wartości  dokonań KST i ich znaczeniu dla budowania bezpieczeństwa technicznego w gazownictwie.

F14

 

ODZNAKI HONOROWE    
IZBY GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA
--------------------------------------------------------------


ODZNAKĘ HONOROWĄ IGG BRĄZOWĄ odebrali:

Ewa Daniszewska (APATOR METRIX S.A.), Tadeusz Furmański (PSG Sp. z o.o.), Sławomir Kuziuta (SGT EuRoPol GAZ SA), Tadeusz Rostkowski (ZWUG INTERGAZ Sp. z o.o.)

 

F12


ODZNAKĘ HONOROWĄ IGG SREBRNĄ odebrali:

Jacek Jaworski (INiG – PIB), Grzegorz Kachelek (GAZ-SYSTEM SA), Łukasz Kroplewski (PGNiG SA)

 

F13


ODZNAKĘ HONOROWĄ IGG ZŁOTĄ odebrali:   Konrad Śniatała (ATREM S.A.), Anatol Tkacz, Bogdar Maria Tymkiewicz (RADIATYM Sp. z o.o.), Marian Wiatr (Control Process S.A.)

F15

  

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!


DYPLOMY STUDIOW MBA

Absolwenci prowadzonej przy IGG X edycji studiów MBA odebrali dyplomy.
 

F2

 

Gratulujemy serdecznie i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

 

RELACJA Z OTWARCIA EXPO-GAS 2017

http://www.targikielce.pl/pl/aktualnosci,1,targi-expo-gas-2017-otwarte,19733.chtm

 

KONFERENCJA EXPO-GAS 2017

http://www.igg.pl/node/223 

 

WARSZTATY EXPO-GAS 2017

http://www.igg.pl/node/224

 

WYPOWIEDZI WYSTAWCÓW TARGÓW EXPO-GAS 2017

https://www.youtube.com/watch?v=gjOONWkGU8c

 

LISTA WYSTAWCÓW:

http://www.targikielce.pl/pl/ix-targi-techniki-gazowniczej,9125/lista-wystawcow,9134.htm

 

PROGRAM KONFERENCJI EXPO-GAS 2017

Program - WARSZTATY SZKOLENIOWE.doc

 

 

 

PARTNER STRATEGICZNY 

Konferencji EXPO-GAS 2017 i Warsztatów Technicznych

 

PGNIG

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS (dawniej PGNiG Norway AS), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.
 

                    

 

PARTNER  

Konferencji EXPO-GAS 2017 i Warsztatów Technicznych
 

PGNIG

 

PGNiG Obrót Detaliczny jest liderem rynku sprzedaży gazu, od lat gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne polskim gospodarstwom domowym i firmom.

Spółka  PGNiG Obrót Detaliczny to jeden z kluczowych podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG. Spółka rozpoczęła operacyjną działalność 1 sierpnia 2014r. stając się największym sprzedawcą gazu w Polsce.

Głównym zadaniem spółki jest obsługa klienta detalicznego i biznesowego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej. Klientami PGNiG Obrót Detaliczny jest m.in. ponad 6,7 mln gospodarstw domowych oraz tysiące klientów biznesowych.

 

termikaPGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

W zakładach PGNiG TERMIKA wytwarzane jest 11% produkowanego w Polsce ciepła sieciowego, które dociera do 70% warszawiaków i 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic oraz do 13 gmin na Śląsku.

Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają rocznie około 4,9 TWh energii elektrycznej i 42,5 PJ ciepła.

PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA do której należą:

 

eu

 

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych w Europie inwestycji energetycznych przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu tranzytowego Jamał-Europa o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Wolne moce przesyłowe gazociągu Spółka udostępnia operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A., który oferuje usługi fizycznego i wirtualnego przesyłu gazu w ramach Systemu Gazociągów Tranzytowych.