ICE-CMM Wydarzenia

SPOTKANIE EKSPERTÓW ds. METANU Z KOPALŃ WĘGLA

W dniach 23-26 października br. w siedzibie ONZ - Palais des Nations w Genewie, odbyło się XII spotkanie Grupy Ekspertów do spraw metanu z kopalń węgla. Z ramienia PGNiG SA w wydarzeniu udział wziął Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, który wraz z doktorem Januszem Jureczką, Dyrektorem śląskiego oddziału PIG-PIB, aktywnie prezentowali stanowisko PGNiG.

Inauguracja Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla w Chinach

Wiceprezes Łukasz Kroplewski przewodniczył polskiej delegacji Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce działającego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa podczas otwarcia bliźniaczego Centrum Doskonałości w Chinach, 24 września. Państwowy Instytut Geologiczny reprezentował Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka, Główny Instytut Górnictwa – kierownik dr inż. Jacek Skiba, a Instytut Nafty i Gazu – dr inż. Piotr Kasza.