ICE-CMM Wydarzenia

 

PGNiG, PGG, JSW and Tauron to cooperate on extraction of coal bed methane (CBM)

Poland, Katowice 12.01.2018 

 

 

Executives of the mining and energy companies have signed a letter of intent in Katowice to streamline the development of the Geo-Metan project, which will help increase Poland’s output of natural gas, reduce coal production costs and improve the safety of miners working underground.

 

The purpose of Geo-Metan is to develop and enhance Polish home-grown CBM exploration and pre-mining extraction technologies. The cooperation between Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa SA and Tauron Polska Energia SA will enable CBM exploration and extraction operations to be carried out in future coal producing areas.

“CBM has potential to considerably improve our national energy security. What is more, the reduction of methane content in coal seams will significantly increase the safety of hard coal mining and may accelerate coal production. I am happy that other Polish mining and energy companies are going to partner with PGNiG to develop our own CBM extraction technologies,” says Piotr Woźniak, President of the Management Board of PGNiG SA.

“Owner of three hard coal mines, the TAURON Group is naturally interested in developing innovative CBM recovery and removal technologies. It is also in line with the National Strategy for Responsible Development to domestically develop and improve such mining-related solutions,” notes Filip Grzegorczyk, President of the Management Board of TAURON Polska Energia. “The implementation of such innovations is an element of our policy to improve occupational safety and enhance the performance of our mines,” he adds.

“The PGG mines have applied CBM drainage methods for many years as part of their ongoing effort to prevent methane risks and ensure the safety of miners and mining operations. Currently, the recovered methane is used as an energy source in heating and cogeneration plants for combined heat and power production by gas engines. For PGG, further cooperation with our partners offers an opportunity to increase the efficiency of CBM removal through the application of directional drilling of boreholes from underground workings over planned coal production areas,” says Tomasz Rogala, President of the Management Board of PGG.

“Methane is an extremely hazardous gas occurring in hard coal deposits. The more gas we capture and use to produce electricity, the greater the environmental benefits from reduced greenhouse emissions into the atmosphereAs a coal producer committed to environmental protection, the JSW Group wants to maximise its use of CBM. In line with our 2030 strategy, we plan a number of investment projects to harness CBM for commercial purposes, which will allow us to increase our electricity output from gas engines from the current 90,000 MWh to 490,000 MWh after 2022,” comments Daniel Ozon, President of the Management Board of JSW.

PGNiG, in partnership with the Polish Geological Institute – National Research Institute (PIG-PIB), has already commenced test CBM extraction in Gilowice, Katowice Province. Launched in February 2017, the test production has so far yielded close to 900,000 m³ of methane-rich natural gas. PIG-PIB has estimated producible CBM reserves in the Upper Silesian Coal Basin at approximately 170 billion m³.

xxx

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA is the leader in the Polish natural gas market. It is a publicly traded company, listed in the WIG20 index of the Polish blue-chip stocks. The company’s business comprises exploration for and production of natural gas and crude oil, and − via its key subsidiaries − import, storage, sale and distribution of gas and liquid fuels, as well as heat and electricity generation. PGNiG SA holds equity interests in close to 30 subsidiaries, including providers of specialist geophysical, drilling and well services, highly valued on international markets. For more than 20 years, the company has been engaged in upstream operations in Pakistan. The PGNiG Group also includes PGNiG Upstream Norway AS, which has a decade-long track record of upstream projects on the Norwegian Continental Shelf and the Norwegian Sea. PGNiG Supply & Trading GmbH, a Munich-headquartered member of the Group with LNG trading offices in London, trades in natural gas on Western European markets.

TAURON Polska Energia SA is the parent of a group whose principal business is coal mining, as well as production, distribution and sale of electricity. The TAURON Group, one of Poland’s largest business conglomerates and leading electricity provider, operates over 18% of the country’s territory. Since 2010, TAURON Polska Energia SA has been listed on the Warsaw Stock Exchange, including its WIG20 and WIG30 indices. The company is also included in the RESPECT Index of socially responsible businesses.

The JSW Group is the largest producer of high quality hard coking coal and one of EU’s leading coke producers in terms of production volumes. Its core business lies in production and sale of coking and thermal coal as well as coke and other coal derivatives. Coal produced by the JSW Group, primarily coking coal, is used across Central Europe by local steel mills controlled by international steel producers and by regional public utility providers. Its high quality coke output is also sold on the global market. The JSW Group’s key customers include companies from Poland, Germany, Austria, the Czech Republic, Slovakia, Italy and India.

Polska Grupa Górnicza is currently the largest hard coal producer in the European Union. Its strategy is focused on expansion aimed at ensuring Poland’s energy security and supplying top quality thermal coal to Polish businesses and households.

 

 

 

 

 

SPOTKANIE EKSPERTÓW
ds. METANU Z KOPALŃ WĘGLA

 

Genewa, 23-26 października 2017 r. 

 

W dniach 23-26 października br. w siedzibie ONZ - Palais des Nations w Genewie, odbyło się XII spotkanie Grupy Ekspertów do spraw metanu z kopalń węgla. Z ramienia PGNiG SA w wydarzeniu udział wziął Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, który wraz z doktorem Januszem Jureczką, Dyrektorem śląskiego oddziału PIG-PIB, aktywnie prezentowali stanowisko PGNiG. W obradach uczestniczyli również prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek i doktor Jacek Skiba z Głównego Instytutu Górnictwa oraz doktor Piotr Kasza z Instytutu Nafty i Gazu.

Tematyka sesji skupiła się między innymi na problemie opuszczonych wyrobisk węgla kamiennego, z których w dalszym ciągu wydostaje się duża ilość metanu, który mógłby zostać wykorzystany do wytwarzania energii. Jednym z najważniejszych punków obrad były prezentacje dwóch nowopowstałych w Polsce i Chinach Międzynarodowych Centrów Doskonałości do spraw Metanu z Pokładów Węgla (ICE-CMM).

ICE Genewa

Pierwsze na świecie Centrum ICE-CMM otwarto w czerwcu br. w Polsce. Zostało ono założone przy współpracy PGNiG SA z Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Nafty i Gazu oraz Głównym Instytutem Górnictwa i działa pod auspicjami Izby Gospodarczej Gazownictwa. PGNiG jest członkiem ICE-CMM aktywnie wspierającym jego działalność. Dzięki Centrum Spółka będzie miała stały dostęp do najnowszych badań, informacji i dokumentów dotyczących metanu z kopalń opracowanych i pozyskanych w ramach działalności ICE-CMM. Informacje te stanowić będą ważny materiał merytoryczny dla PGNiG. Przewodniczącym Prezydium Centrum ICE-CMM Poland w lipcu tego roku został Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG SA.

Podczas prezentacji polskiego Centrum ICE-CMM w Genewie przedstawiony został plan działań ICE-CMM w Polsce na lata 2017 – 2018. W najbliższym czasie planowane jest ukończenie tłumaczenia dokumentu Best Practice Guidance for Effective Methane Drainage and Use in Coal Mines (pol. Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w dziedzinie efektywnego ujęcia i wykorzystania metanu w kopalniach węgla). W 2018 roku przygotowane zostaną stanowiska Centrum ICE-CMM na Global Methane Forum. Planowana jest wizyta delegacji chińskiego Centrum ICE-CMM w Polsce i specjalnie zorganizowane z tej okazji spotkania tematyczne. Kolejno odbędą się międzynarodowe warsztaty z zakresu technologii i metod drenażu metanu z pokładów węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem problemów i szans związanych z rozwojem projektów CBM. Podczas XIII spotkania Grupy Ekspertów do spraw metanu z kopalń węgla, odbywającego się w Genewie, zostanie przedstawiony raport z działalności Centrum. Opracowane zostaną studia przypadków na temat wdrażania Najlepszych Praktyk w zakresie efektywnego drenażu metanu oraz wykorzystania w eksploatacji kopalń węgla kamiennego w Polsce i innych krajach współpracujących z ICE. Planowana jest także kontrybucja Centrum ICE do Best Practice Guidance for Effective Methane Drainage and Use in Coal Mines, np. rozdział zawierający studium przypadku dot. zarządzania opuszczonymi kopalniami w Polsce lub innych krajach członkowskich.

 

 

 

Inauguracja Międzynarodowego Centrum Doskonałości
w zakresie Metanu z Kopalń Węgla 
w Chinach

24 września 2017 r. Tianjin

Wiceprezes Łukasz Kroplewski przewodniczył polskiej delegacji Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce działającego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa podczas otwarcia bliźniaczego Centrum Doskonałości w Chinach. Państwowy Instytut Geologiczny reprezentował Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka, Główny Instytut Górnictwa – kierownik dr inż. Jacek Skiba, a Instytut Nafty i Gazu – dr inż. Piotr Kasza.

24 września 2017 r. w ramach konferencji China Mining 2017 w Tianjin zainaugurowało swoją działalność International Centre of Excellence on Coal Mine Methane in China. Główne założenia funkcjonowania Centrum to zwiększenie bezpieczeństwa pracy górników. Tak jak w Polsce, również w Chinach za sprawą Centrum będą rozwijane technologie wydobycia CBM i CMM – przedeksploatacyjne wydobycie metanu z pokładów węgla oraz wydobycie metanu z kopalń. Poprzez swoją działalność Międzynarodowe Centra w obu krajach – w Polsce i w Chinach – łączą biznes z nauką. Obie instytucje zostały objęte patronatem UNECE (Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ).

Chiny ICE

– Wydarzenie było bardzo udane. Cieszymy się, że po naszym czerwcowym otwarciu, Chiny zdecydowały się na taki sam krok. Mamy deklarację współpracy i wymiany doświadczeń – skomentował Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. – PGNiG jako jedna z największych spółek w Polsce musi budować strategiczne międzynarodowe partnerstwa. To wydarzenie pokazało, że możemy wskazywać kierunki rozwoju i jedno z największych mocarstw na świecie chce razem z nami rozwijać technologie wydobycia CBM i CMM – dodał.

Kolejną okazją do wymiany doświadczeń i budowania relacji będzie posiedzenie Grupy Ekspertów ds. metanu z pokładów węgla kamiennego przy UNECE, które odbędzie się w październiku w Genewie. Oba Międzynarodowe Centra zaprezentują tam plany na najbliższe lata. Eksperci z Polski i Chin będą też rozmawiać o zacieśnieniu współpracy. W przyszłym roku planowana jest wizyta chińskiej delegacji w Polsce