Inauguracja V KPPG

25 października br. zainaugurował obrady V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego w Hotelu Congress &Spa Ossa.

Zebranych powitał Cezary Mróz, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, organizatora tego wydarzenia. W swoim wystąpieniu podkreślił, że z pośród wielu inicjatyw Izby, niezwykle ważne dla integracji branży stały się Kongresy Polskiego Przemysłu Gazowniczego organizowane na przemian z Targami Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Mamy za sobą już 4 kongresy. Podczas każdego z nich zajmowaliśmy się tematyką niezwykle istotną nie tylko dla naszej branży, ale także dla polskiej, a nawet europejskiej gospodarki.

otwarcie

W dalszej części swego wystąpienia zwrócił uwagę, że polska polityka energetyczna jest coraz lepiej przygotowana do funkcjonowania na geopolitycznie wytyczonym światowym rynku energii. Prowadzone są działania dywersyfikacyjne, powodowane koniecznością różnicowania kierunków dostaw, co wzmacnia naszą pozycję w UE . Pamiętając o sile wspólnego rynku Unii, wzmacniając solidarność energetyczną, dbajmy o własne bezpieczeństwo narodowe. Wykorzystujmy nasz narodowy potencjał, jakim są nasze zasoby surowcowe, nasze położenie geograficzne i budujemy nasze przewagi konkurencyjne, wykorzystując choćby posiadanie terminala LNG.

kppg

 

Dobre funkcjonowanie nowoczesnego gazownictwa – podkreślił Prezes -  musi być sprzężone z ambicjami innowacyjnymi, które tkwią w naszych  firmach i tylko należy je umiejętnie uruchomić.

Koniecznym jest więc dalsze pogłębianie dialogu z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku energii. Chodzi o dziesiątki małych i średnich firm inżynierskich, wykonawczych produkcyjnych i serwisowych, bez których ten rynek by naprawdę nie istniał. Byłoby również dobrze, by także i te firmy, często rodzinne, zachęcać do innowacyjności, bo ich wyższy poziom technologiczny tp lepsze kondycja finansowa, co stworzy nowe możliwości rozwoju. I dodał, że dla rozwoju sektora, konieczny jest także dialog decydentów z przedstawicielami szeroko rozumianego sektora energii, jednak nie tylko w zakresie dyskusji o optymalnych strategiach dla poszczególnych segmentów rynku, ale po to, aby różnorodność polityk podlegających lobbingowi zastąpić kompleksowym modelem rynku o skoordynowanych planach inwestycyjnych. Tylko wówczas może być zbudowana ekonomicznie uzasadniona sieć krajowej infrastruktury energetycznej i gazowej oraz interkonektorów wpinających ją w rynek europejski. Tworzona wspólnie z ekspertami gazownictwa strategia energetyczna stanowić będzie wsparcie dla decydentów rządowych.

Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego jest doskonałym forum, by taką debatę podjąć.

Następnie złożył podziękowania dla Patronów Honorowych Kongresu: Ministra Energii, Prezesa URE i Rektora AGH oraz dla Partnera Strategicznego, jakim jest PGNiG SA i Partnerów Kongresu, jakimi są znaczące dla branży firmy takie jak: Polska Spółka Gazownicza, Gas Storage Polska, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, System Gazociągów Tranzytowych EuropolGaz, Radiatym, Instytut Nafty i Gazu, Common, Gazoprojekt, Intergaz, Broen, Metrix, Plum, Ewe, Targi Kielce.

kppg

Następnie głos zabrał Witold  Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Wystąpienie poświęcił problemom rozwoju polskiej gospodarki w kontekście Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) z uwzględnieniem sektora energetycznego. Zwrócił uwagę, że w SOR zdefiniowano pięć pułapek rozwojowych Polski: średniego dochodu, braku równowagi, przeciętnego produktu, demograficzną oraz słabości instytucji i podkreślił, że aby z nich wyjść, SOR proponuje rozwój gospodarczy Polski oparty na  pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, budowaniu kapitału dla rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz rozwoju społecznym i gospodarczym. Do tego konieczne  jest zwiększenie odpowiedzialności Państwa za kształtowanie procesów gospodarczych, społecznych i rozwoju regionalnego. Minister podkreślił, że jednym z obszarów mających olbrzymie znaczenie dla rozwoju kraju  jest obszar „Energia”. Szczególnie, że wyzwania stojące przed Polską  uwarunkowane są nie tylko problemami krajowymi  (bezpieczeństwo energetyczne) ale też zobowiązaniami międzynarodowymi (polityka klimatyczna UE). Dlatego konieczne jest wypracowanie długofalowej, stabilnej polityki energetycznej i wdrożenie systemu regulacji prawno-instytucjonalnych sprzyjających jej realizacji. Na koniec Minister Słowik opisał dwa projekty ważne dla realizacji SOR, dedykowane do sektora gazowniczego. Pierwszy to utworzenie  centrum przesyłu i handlu gazem dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz państwa bałtyckich. Taki hub gazowy wymaga jednak stworzenia nowej infrastrukturydla dostaw gazu do Polski z nowych źródeł (Dania, Norwegia oraz terminal LNG), ale także rozbudowy gazowych połączeń między systemowych  i podziemnych magazynów gazu. Towarzyszyć temu musi wdrożenie innowacyjnych metod poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych.

kppg

Po wystąpieniu Ministra, uczestnicy sesji inauguracyjnej Kongresu wysłuchali wystąpień okolicznościowych Gości Honorowych: Grzegorza Czeleja, wicemarszałka Senatu RP, posła Jarosława Stawiarskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,  posła  Wiesława Krajewskiego  oraz Adama Ogrodnika, Wiceprezesa UDT.

kpppgkppgkppgkppgkppg

W kolejnej części posiedzenia, Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, w asyście Cezarego Mroza, Prezesa IGG, wręczyli odznaczenia państwowe przyznane decyzją Ministra Energii:

Odznakę Honorową „Za zasługi dla Energetyki” otrzymali:

Krzysztof Chmielewski (GAZEX)

Paweł Jańczak (Fiorentini Polska Sp. z o.o.)

Bogdar Tymkiewicz (RADIATYM Sp. z o.o.)

kppgkppgkppg

 

kppg

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” otrzymali:

Adam Bochenek (ANTICOR PPH Sp. z o.o.)

Arkadiusz Chmielewski (APATOR METRIX S.A.)

Adrian Dudek (RUGIA Sp. z o.o. Sp.k.)

Rafał Fijołek (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Tarnów)

dr Janusz Jureczka (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)

Robert Lech (PEGAS Sp. z o.o.)

Piotr Mikuś (Biuro Projektów NAFTA – GAZ Sp. z o.o.) – niestety nie może przybyć

Włodzimierz Nowak (Biuro Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.)

Zenon Podziemek (ATLAS Sp. z o.o.)

Marek Polowczyk (GAZOMET Sp. z o.o.)

 

Stopień Górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia otrzymał:

Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy)

 

Stopień Górniczy Dyrektora Górniczego II Stopnia otrzymał:

 

Jarosław Stasiak (COMMON S.A.)

 

Następnie Cezary Mróz, Prezes IGG w towarzystwie Wiceprezesa  Jacka Jaworskiego, wręczyli Odznaki Honorowe IGG:

Złotą odznakę  IGG otrzymał:

Zbigniew Makowski (COMMON SA)

 

Srebrną odznakię IGG otrzymał:

Kazimierz Płaza (Elektrociepłownia Stalowa Wola SA)     

Brązowe Odznaki IGG otrzymali:

Jarosław Paciukiewicz (PLUM Sp. z o.o.)                           

Hanna Wieczorek (Tractebel Engineering SA) 

kppg

Na zakończenie uroczystości Prezes oraz Wiceprezes IGG zaprosili na podium Andrzeja Schoeneicha, od półwiecza związanego z branżą gazowniczą, od ponad  dziesięciu lat  Dyrektora Biura IGG i złożyli podziękowania za wielkie zasługi dla polskiego gazownictwa i olbrzymi wkład w rozwój samorządu gazowniczego.

kppg