Biuletyn Techniczny Nr 11/2018

 

 

BIULETYN TECHNICZNY

- przepisy techniczne
i normy w gazownictwie

 

 

 

Dostępny jest najnowszy Biuletyn Techniczny Przepisy Techniczne i Normy w Gazownictwie - Nr 11/2018 r. Najnowszy Biuletyn zawiera zaktualizowany zbiór przepisów technicznych, Polskich Norm i Standardów Technicznych według stanu prawnego na dzień 16 listopada 2018 r.

Biuletyn Techniczny jest zalecany do wykorzystania w pracy zawodowej przez pracowników sektora gazowniczego, w szczególności jednostek technicznych obsługi sieci gazowej zajmujących się przygotowaniem inwestycji, remontów, projektowaniem, nadzorem nad budową sieci gazowej oraz prowadzących jej eksploatację.

Opracowanie zawiera:

  1. PRZEPISY TECHNICZNE DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ  PAŃSTWA W BRANŻY GAZOWNICZEJ.
  1. PRZEPISY TECHNICZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UŻYTKOWANIA SIECI GAZOWYCH ORAZ PRZEPISY BUDOWLANE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I UŻYTKOWANIEM SIECI GAZOWYCH.
  1. PRZEPISY TECHNICZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UŻYTKOWANIA SIECI GAZOWYCH ZAWARTE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH.
  1. POLSKIE NORMY, STANDARDY TECHNICZNE IGG I WARUNKI TECHNICZNE IGG MAJĄCE ZASTOSOWANIE W GAZOWNICTWIE.

Biuletyn Techniczny IGG jest zalecany do wykorzystania w pracy zawodowej przez pracowników sektora gazowniczego, w szczególności jednostek technicznych obsługi sieci gazowej zajmujących  się przygotowaniem inwestycji, remontów, projektowaniem, nadzorem nad budową sieci gazowej oraz prowadzących jej eksploatację (użytkowanie).

Biuletyn jest do nabycia w IGG w cenie 200 zł netto. Firmom zrzeszonym w IGG Biuletyn Techniczny udostępniany jest nieodpłatnie.