Relacja z konferencji EXPO-GAS 2019

 

Konferencja  

„Efektywność energetyczna w łańcuchu dostaw gazu”.

24 kwietnia 2019 r.

 

 

W trakcie jubileuszowej, X edycji Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2019 w Kielcach odbyła się konferencja „Efektywność energetyczna w łańcuchu dostaw gazu”. Organizatorem całodniowej konferencji oraz towarzyszących im Warsztatów Technicznych w Zakresie Standaryzacji była Izba Gospodarcza Gazownictwa. W konferencji wzięło udział ponad 100 ekspertów, reprezentantów instytucji, uczelni wyższych oraz kluczowych reprezentantów branży gazowej.

Na sali był obecny także praktyk i znawca polskiej energetyki Senator RP Adam Gawęda, który za ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwał się dyskusji. Zaproszeni mówcy przedstawili bardzo szerokie i aktualne spojrzenie na problematykę zwiększania efektywności w kluczowych obszarach dostaw gazu.

Uczestnicy konferencji podkreślili kluczowe znaczenie troski o efektywność energetyczną w dzisiejszym myśleniu o gospodarce. To bowiem koszty związane z pozyskaniem i jak najbardziej ekonomicznym wykorzystywaniem źródeł energii stanowią o dzisiejszym być lub nie być zarówno na poziomie gospodarki narodowej, jak i funkcjonowania firm i instytucji.

s1

Jako pierwszy głos zabrał Dr inż. Sebastian Gurgacz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. W swojej prezentacji skoncentrował się na tematyce systemowych rozwiązań efektywnościowych, w tym związanych z rządowym programem Energia Plus. Propozycje te zawierają między innymi prosumenckie instalacje OZE do 500 kW dla firm, ulgi w podatku od nieruchomości czy możliwość skorzystania z systemu białych certyfikatów - świadectw efektywności energetycznej, mających na celu stymulowanie zachowań prooszczędnościowych. Białe Certyfikaty można uzyskać w zamian za przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii. 

Kolejne prezentacje dotyczyły tematyki odzysku chłodu oraz odzysku ciepła. Prof. Mariusz Łaciak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił obecny stan wiedzy, istniejące rozwiązania oraz główne dylematy dotyczące odzysku chłodu w instalacjach gazyfikacji LNG. Zwrócił uwagę na istniejące ograniczenia w wykorzystaniu tego źródła energii, w tym niską opłacalność konwersji chłodu na energię elektryczną. – Japonia ma ogromne doświadczenia na tym polu, bo całość wykorzystywanego przez nią surowca to gaz skroplony. U nas kultura techniczna jest na niższym poziomie, stacje pracują bardzo nierównomiernie, podobnie instalacje LNG - mówiłProf. Łaciak zwrócił także uwagę, że nie istnieją obecnie efektywne sposoby transportu chłodu na większe odległości.

W kolejnej części konferencji swoją wiedzą i doświadczeniami praktycznymi w zakresie odzysku ciepła w stacjach przetłocznych podzielili się Prof. Maciej Chaczykowski z Politechniki Warszawskiej oraz Dyrektor Krzysztof Pająk z EuroPolGaz.

Pierwszą dyskusję panelową poprowadził Prof. Andrzej Osiadacz z Politechniki Warszawskiej. Wzięli w niej udział Dr inż. Sebastian Gurgacz, Prof. Mariusz Łaciak, Henryk Mucha – Prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Grzegorz Wielgus– Dyrektor Departamentu Strategii w Polskiej Spółce Gazownictwa, Prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej, Dyrektor Anna Korda-Burza z Gaz-System SA oraz Marek Czaja, kierownik działu efektywności energetycznej w PGNiG SA. Wspólny mianownik wypowiedzi panelistów sprowadzał się do faktu, że nie ma dziś w Polsce istotnych podmiotów, które mogłyby sobie pozwolić na luksus braku myślenia o ograniczaniu kosztów działalności i zaopatrzenia w energię. Ta troska o efektywność energetyczną może mieć efekt w postaci audytów energetycznych, przeprowadzonych w budynkach należących do PGNiG, o czym mówił w Kielcach Marek Czaja kierownik działu efektywności energetycznej w PGNiG SA. z PGNiG. Firma zleciła przeprowadzenie audytu energetycznego budynków, który pomógł zidentyfikować możliwość wprowadzenia kilkudziesięciu zmian. Ich wprowadzenie doprowadzi do istotnego ograniczenia zużycia energii.

Dyrektor Grzegorz Wielgus z PSG zwrócił uwagę, że firmy dystrybucyjne nie mają takich możliwości podwyższania efektywności, jak w przypadku tłoczni firm przesyłowych. Tu główne pole dla zwiększania efektywności stanowią stacje redukcyjno-pomiarowe – około 1/10 proc. gazu jest obecnie wykorzystywana w nich na funkcję podgrzewania. Dyrektor Wielgus zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach stacje działają już od ponad 25 lat, a to oznacza, że były konstruowane z wykorzystaniem zupełnie innych technologii niż dziś obowiązujące. Drugi obszar troski PSG o efektywność energetyczną dotyczy bazy lokalowej, posiadanych przez spółkę budynków, ich ochrony cieplnej i termomodernizacji oraz emisji metanu. PSG przykłada dużą uwagę do strat gazu na sieci dystrybucyjnej. Rosną wymagania dotyczące niezawodności gazociągów, możliwości weryfikacji ich stanu faktycznego na bieżąco. Coraz większą rolę odgrywa kontrola sieci gazowej z powietrza np. z wykorzystaniem dronów, kontrola akustyczna czykontrola dywanowa.

Prezes Henryk Mucha z PGNiG Obrót Detaliczny zwrócił uwagę na wolno rosnący poziom świadomości odbiorców gazu w sferze troski o efektywność energetyczną. – Jesteśmy jeszcze daleko za Niemcami, mamy bardzo wiele do zrobienia – powiedział. Sytuacja jednak wyraźnie się zmienia. Rok 2018 był dla wielu klientów pierwszym, gdy fluktuujące ceny nośników energii skłoniły ich do szerszego spojrzenia na kwestie kosztów energii. – Polski miks źródeł energii jest konserwatywny, to się będzie zmieniać, ale proces potrwa latami – mówił prezes Mucha. Z uczestnikami konferencji podzielił się wynikami badania ankietowego, które PGNiG OD przeprowadziło na grupie 200 swoich odbiorców kluczowych i strategicznych. Z badania wynika, że prawie 50 proc. respondentów wyraziło zainteresowanie przeprowadzeniem u nich audytów efektywności energetycznej. Spółka PGNiG OD przeprowadziła już pierwsze audyty zlecone jej przez odbiorców z branży hotelarskiej i hut szkła w ośmiu regionach.

Anna Korda-Burza, Dyrektor Pionu Laboratoriów  Gaz-System, podzieliła się wynikami analiz dotyczących potencjalnego odzysku ciepła w tłoczni gazu. Jej zdaniem w ciągu dwóch najbliższych lat Gaz-System będzie mógł przedstawić wyniki pierwszego pilotażu. Dyrektor Korda-Burza zwróciła uwagę na ograniczenia regulacyjne, jakie stoją przed jej firmą: Gaz-System jako operator systemu przesyłowego nie ma prawa wytwarzać ani dystrybuować energii elektrycznej.

Kolejny mówca w panelu Prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej podniósł trudny i kontrowersyjny temat dostosowania projektów gazowych już na etapie projektowym do realnych potrzeb i możliwości. Zdaniem Profesora, w Polsce nadal zbyt rzadko przeprowadzana jest dogłębna analiza efektywności projektowanych instalacji gazowych. – Efektywność to relacja między nakładami a uzyskanymi korzyściami. Niektóre rurociągi w Polsce są ewidentnie niedowymiarowane, zaś inne są przewymiarowane. Powinniśmy zmienić zasady projektowania, bo to ogromnie wpływa na koszty eksploatacji – apelował Prof. Kamrat. Jego zdaniem, nie należy uparcie walczyć o skokowe podnoszenia efektywności o 20 czy 30 proc., lecz podnosić efektywność krok po kroku – tak jak robią to kraje bogatsze od Polski.

s2

W drugiej części konferencji IGG jako pierwsza wystąpiła Alina Malinowska z Biura Centrum Badań i Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa. Na bazie pilotażu prowadzonego przez PSG mówczyni przedstawiła pierwsze doświadczenia związane z wykorzystaniem energii odpadowej w stacjach gazowych.

Prof. Andrzej Osiadacz z Politechniki Warszawskiej w obszernej prezentacji przedstawił szerokie spektrum tematów związanych z minimalizowaniem kosztów transportu gazu. Następnie  poprowadził drugi panel dyskusyjny, w którym wzięli udział także Prof. Waldmar Kamrat, Wiceprezes Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa, Wiceprezes UKRTRANSGAS Paweł Stańczak, Prof. Maciej Chaczykowski oraz Dr. Inż. Małgorzata Kwestarz z Politechniki Warszawskiej. Tematem wiodącym dyskusji była minimalizacja kosztów transportu gazu. Paweł Stańczak przedstawił aktualny stan i plany rozwojowe ukraińskiego systemu gazowniczego, na którego kondycję mają dynamiczne zmiany realiów prowadzonego biznesu. Zwrócił uwagę m.in. na  ograniczenie tranzytu gazu rosyjskiego w ukraińskim systemie przesyłowym oraz  nieodległy start gazociągu Nord Stream 2. – Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że dziś nie ma chętnych do inwestowania w ukraińską infrastrukturę. Nie wiadomo bowiem, jak długo utrzyma się tranzyt gazu. W systemie działa dziś 70 tłoczni, ale część z nich od dawna nie pracuje, nie ma jasności co do przyszłości – mówił prezes Stańczak.

Wiceprezes PSG Ireneusz Krupa przedstawił kluczowe zagadnienia dotyczące ograniczenia kosztów w jego firmie. – PSG nie dysponuje własnymi tłoczniami, toteż pojęcia optymalizacji dotyczy głównie kosztów podgrzewu w stacjach redukcyjno-pomiarowych – w oparciu o meteorologiczne prognozy temperatury powietrza. Po drugie, istotny obszar optymalizacji kosztowej dotyczy planowania nowych sieci i instalacji. PSG powołała własną sekcję analiz, z myślą m.in. o optymalizacji średnic rurociągów dystrybucyjnych - wyjaśniał.

Zdaniem Prof. Waldemara Kamrata, polska energetyka stoi przed zmianami przełomowymi, głównie z racji malejącej roli węgla. Profesor nie jest optymistą, gdy idzie o plany wykorzystania w Polsce energetyki jądrowej. Nie wierzy także w możliwości znaczącego zwiększenia roli OZE. Tym bardziej zgadza się z prognozami mówiącymi, że roczne zużycie gazu w Polsce może w najbliższych latach wzrosnąć nawet o 5 mld m sześc. z racji rosnącego wykorzystania gazu do generacji energii elektrycznej. – Niepokoi to, że w projekcie rządowej „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” gazownictwu poświęcone niewiele uwagi. A tymczasem gaz staje się naszym kluczowym surowcem energetycznym. Potrzeba dać szanse rozwojowe polskiemu gazownictwu! – apelował Prof. Kamrat, a przytakiwali mu szeroko obecni na konferencji eksperci i praktycy sektora.

konf

 

 

 

 

loga