Biuletyn Techniczny Nr 13/2020


BIULETYN TECHNICZNY

- przepisy techniczne
i normy w gazownictwie

 

 

Dostępny jest najnowszy Biuletyn Techniczny Przepisy Techniczne i Normy w Gazownictwie - Nr 13/2020 r. Najnowszy Biuletyn zawiera zaktualizowany zbiór przepisów technicznych, Polskich Norm i Standardów Technicznych według stanu prawnego na dzień 30 listopada 2020 r.

Biuletyn Techniczny jest zalecany do wykorzystania w pracy zawodowej przez pracowników sektora gazowniczego, w szczególności jednostek technicznych obsługi sieci gazowej zajmujących się przygotowaniem inwestycji, remontów, projektowaniem, nadzorem nad budową sieci gazowej oraz prowadzących jej eksploatację.

Opracowanie zawiera:

PRZEPISY TECHNICZNE DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ PAŃSTWA W BRANŻY GAZOWNICZEJ

2.    PRZEPISY TECHNICZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UŻYTKOWANIA SIECI GAZOWYCH ORAZ PRZEPISY BUDOWLANE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I UŻYTKOWANIEM SIECI GAZOWYCH

3.    PRZEPISY TECHNICZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UŻYTKOWANIA SIECI GAZOWYCH ZAWARTE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

4.    POLSKIE NORMY, STANDARDY TECHNICZNE IGG I WARUNKI TECHNICZNE IGG MAJĄCE ZASTOSOWANIE W GAZOWNICTWIE

5.    POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA DO 2040 R. – ZAKTUALIZOWANY PROJEKT

6.    KRAJOWY PLAN NA RZECZ ENERGII I KLIMATU NA LATA 2021-2030

 

Biuletyn w formacie pdf jest do nabycia w IGG w cenie 200 zł netto.

Firmom zrzeszonym w IGG Biuletyn Techniczny udostępniany jest nieodpłatnie.

Prosimy o kontakt z Biurem pod adresem [email protected]