Sympozjum Partnerzy

 

SYMPOZJUM  "Polski Zielony Ład - program gazownictwa"

Zakopane, 14 - 16 stycznia 2022 r.

 

 

PARTNER GŁÓWNY 

 

p

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce.

PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez swoje oddziały i kluczowe spółki – importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada udziały w blisko 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

Spółka od ponad 20 lat prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie. Posiada też koncesję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do grupy PGNiG należy PGNiG Upstream Norway, która od ponad 10 lat prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie. Z kolei spółka PGNiG Supply & Trading GmbH z siedzibą w Monachium zajmuje się handlem gazem w Europie Zachodniej. Prowadzi także biuro handlu LNG w Londynie.

W 2020 roku PGNiG rozpoczęło programy badawcze mające na celu rozwój paliw alternatywnych i docelowo włączenie ich do oferty sprzedażowej. Grupa PGNiG chce zaangażować się w wykorzystanie biometanu oraz magazynowanie i dystrybucję wodoru, a także poszerzać kompetencje w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w oparciu m.in. o farmy fotowoltaiczne.

 

 

PARTNERZY

 

 

[pg

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu, a także największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i rocznie dystrybuuje ok. 12 mld m3.   

PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości blisko 200 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce.

Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

Do innych zadań PSG należy realizacja umów o przyłączenie do sieci gazowej, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń oraz dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Polska Spółka Gazownictwa jako Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu realizuje m.in. politykę energetyczną Rządu RP, a także bierze udział w wyrównywaniu różnic cywilizacyjnych poprzez rozwój infrastruktury dystrybucji gazu.

 

 

;

 

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych inwestycji energetycznych w Europie przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Wolne moce przesyłowe gazociągu Spółka udostępnia operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A.

EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.