Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych

 

Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych IGG

 

Dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa przysługuje rabat 44% od podanych cen.

 

Aktualnie w sprzedaży znajdują się Dokumenty Standaryzacyjne zgodnie z poniższym i załączonym wykazem.

Poniżej znajduje się formularz zamówienia oraz regulamin sprzedaży wersji papierowych oraz  elektronicznych.

 

Zamówienia na załączonym poniżej formularzu prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]

Telefon kontaktowy: +48 798-160-792

Termin realizacji zamówienia: 14 dni.

Dokumenty standaryzacyjne można zamawiać również w naszym sklepie internetowym pod adresem:

https://sklep.igg.pl/customer/account/login/

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.

--------------------------------------------------------------------

 

Ważne !! 

Decyzją Zarządu  z dnia 14.06.2019 r. do zakupionych przez Podmioty Gospodarcze Wytycznych Technicznych WT- IGG- 2301:2017 „Książka Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej. Wzór i wymagania” udostępniany jest Załącznik A „Wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej” w wersji edytowalnej z możliwością przedrukowania oraz kopiowania bez możliwości zmiany graficznej formy ww. dokumentu.

 

W sprzedaży oferowane są aktualne Dokumenty Standaryzacyjne:

 

 

Numer i nazwa Dokumentu Standaryzacyjnego

 
 

   1.    

 

ST-IGG-0101:2022

Wzorcowanie gazomierzy przy użyciu gazu ziemnego przy ciśnieniu 0,5 MPa

 

   2.    

 

ST-IGG-0201:2018

Protokół komunikacyjny SMART-GAS

 

   3.    

 

ST-IGG-0202:2014

Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego

 

   4.    

 

ST-IGG-0205:2015

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego

 

   5.    

 

ST-IGG-0206:2015

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego

 

   6.    

 

ST-IGG-0207:2015

Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3

 

   7.    

 

ST-IGG-0208:2018

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym

 

   8.    

 

ST-IGG-0209:2021

Ocena jakości gazów ziemnych. Przyrządy pomiarowe do wyznaczania temperatury punktu rosy wody

 

   9.    

 

ST-IGG-0303:2022

Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie,

 

 10.  

 

ST-IGG-0401:2015

Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie

 

 11.  

 

ST-IGG-0501:2017

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania

 

 12.  

 

ST-IGG-0502:2017

Stacje gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania

 

 13.  

 

ST-IGG-0503:2017

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi

 

 14.  

 

ST-IGG-0504:2020

Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi

 

 15.  

 

ST-IGG-0601:2020

Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia

 

 16.  

 

ST-IGG-0602:2022

Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie

 

 17.  

 

ST-IGG-0702:2019

Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu

 

 18.  

 

ST-IGG-0703:2019

Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dla nawanialni

 

 19.  

 

ST-IGG-0704:2019

Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi

 

 20.  

 

ST-IGG-0705:2019

Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT)

 

 21.  

 

ST-IGG-0901:2013

Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe

 

 22.  

 

ST-IGG-1001:2015

Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne

 

 23.  

 

ST-IGG-1002:2015

Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania

 

 24.  

 

ST-IGG-1003:2015

Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania i badania

 

 25.  

 

ST-IGG-1004:2015

Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

 

 26.  

 

ST-IGG-1101:2017

Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń.

 

 27.  

 

ST-IGG-1201:2014

Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej.

 

 28.  

 

ST-IGG-1202:2014

Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności.

 

 29.  

 

ST-IGG-1301:2022

Rozruch i ruch próbny. Wymagania dotyczące postępowania i dokumentowania czynności związanych z rozruchem i ruchem próbnym

 

 30.  

 

ST-IGG-1401:2021

Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych.

 

 31.  

 

ST-IGG-1402:2021

Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów.

 

 32.  

 

ST-IGG-1403:2021

Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb.

 

 33.  

 

ST-IGG-1501:2015

Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

 

 34.  

 

ST-IGG-1601:2020

Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i zalecenia

 

 35.  

 

ST-IGG-1901:2016

Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia

 

 36.  

 

WT-IGG-2101:2019

Projektowanie, budowa i użytkowanie gazociągów polietylenowych do 1,0 MPa. Wymagania i zalecenia

 

 37.  

 

ST-IGG-2103:2018

Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z PE metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia

 

 38.  

 

WT-IGG-2301:2017

Książka Obiektu Budowlanego sieci gazowej. Wzór i wymagania

 

 39.  

 

WT-IGG-2501:2016

Okresowe kontrole instalacji gazowych wewnątrz budynków/obiektów

 

 40.  

 

ST-IGG-2601:2014

Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania
 i dokumentowania

 

 41.  

 

ST-IGG-2602:2016

Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania

 

 42.  

 

ST-IGG-2701:2018

Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii

 

 43.  

 

ST-IGG-2801:2020

Określanie ciśnienia roboczego dla gazociągów stalowych (powyżej 0,5 MPa) na podstawie defektów oraz dobór metod ich naprawy

 

 44.  

 

WT-IGG-2901:2016

Przeprowadzanie próby zastosowania bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych

 

 45.  

 

ST-IGG-3301:2021

Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane.

 

 46.  

 

WT-IGG-3401:2019

Rurociągi kompozytowe ze wzmocnionych materiałów termoplastycznych do transportu węglowodorów

 

 47.  

 

ST-IGG-3501:2019

Wymagania jakościowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej. Część 1. Wymagania jakościowe

 

 48.  

 

ST-IGG-3708:2021

Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Wymagania i zalecenia

 

 49.  

 

ST-IGG-4401:2022

Paliwa gazowe
Klasyfikacja, oznaczanie, wymagania i ocena jakości

 

 50.  

 

ST-IGG-4402:2022

Paliwa gazowe

Jakość paliw gazowych w sieci przesyłowej

 

 51.  

 

ST-IGG-4403:2022

Paliwa gazowe

Jakość paliw gazowych w sieci dystrybucyjnej

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: