Partnerzy Expo-Gas

 

PARTNER STRATEGICZNY 

Konferencji EXPO-GAS 2017 i Warsztatów Technicznych

 

PGNIG

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS (dawniej PGNiG Norway AS), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.
 

                    

 

PARTNER  

Konferencji EXPO-GAS 2017 i Warsztatów Technicznych
 

PGNIG

 

PGNiG Obrót Detaliczny jest liderem rynku sprzedaży gazu, od lat gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne polskim gospodarstwom domowym i firmom.

Spółka  PGNiG Obrót Detaliczny to jeden z kluczowych podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG. Spółka rozpoczęła operacyjną działalność 1 sierpnia 2014r. stając się największym sprzedawcą gazu w Polsce.

Głównym zadaniem spółki jest obsługa klienta detalicznego i biznesowego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej. Klientami PGNiG Obrót Detaliczny jest m.in. ponad 6,7 mln gospodarstw domowych oraz tysiące klientów biznesowych.

 

termikaPGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

W zakładach PGNiG TERMIKA wytwarzane jest 11% produkowanego w Polsce ciepła sieciowego, które dociera do 70% warszawiaków i 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic oraz do 13 gmin na Śląsku.

Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają rocznie około 4,9 TWh energii elektrycznej i 42,5 PJ ciepła.

PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA do której należą:

 

eu

 

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych w Europie inwestycji energetycznych przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu tranzytowego Jamał-Europa o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Wolne moce przesyłowe gazociągu Spółka udostępnia operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A., który oferuje usługi fizycznego i wirtualnego przesyłu gazu w ramach Systemu Gazociągów Tranzytowych.