EXPO-GAS 2019 Patronat

 

Patronat Honorowy

d g
d udt
h d prezydent

 

 

 

Patronat Branżowy

not x Sitpnig

 

 

PARTNER  STRATEGICZNY

Konferencji EXPO-GAS 2019 i Warsztatów Technicznych

pgnig

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

 

 

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Posiada ponad 6,7 mln klientów, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy, jak i przedszkola, szkoły, instytucje oraz przede wszystkim większość gospodarstw domowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w sprzedaży:

 - gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego)

 - energii elektrycznej,

 - skompresowanego gazu ziemnego (CNG),

 - skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

Głównym źródłem produktów z oferty PGNiG Obrót Detaliczny jest Towarowa Giełda Energii, na której Spółka konkuruje z pozostałymi firmami w segmencie.

 

 

 

PARTNERZY

Konferencji EXPO-GAS 2019 i Warsztatów Technicznych

 

 

gs

 

Spółka Gas Storage Poland jest operatorem systemu magazynowania gazu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny.

Spółka świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym, zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do i odbieranymi z instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw. Jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji.

Gas Storage Poland sp. z o.o. współpracuje z innymi operatorami systemów gazowych i przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych. Jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka należy do Grupy Kapitałowej PGNiG

 

 

psg

 

Polska Spółka Gazownictwa jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz liderem na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie.

Od  października 2018 roku PSG realizuje program przyspieszenia inwestycji w rozwój sieci gazowej w Polsce. Dzięki temu w latach 2018-2022 liczba gmin z dostępem do sieci gazowej z obecnych 1 482 wzrośnie do 1 782, a ponad 2 mln mieszkańców nowozgazyfikowanych gmin otrzyma możliwość dostępu do gazu. W ramach programu powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 stacji LNG.

 

europol

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał – Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych inwestycji energetycznych w Europie przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych.

EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

 

 

e

EWE jest przedsiębiorstwem energetycznym, którego celem jest zapewnianie lepszego dostępu do nowoczesnych źródeł energii i doradztwo w zakresie ich wykorzystania.

Wieloletnie doświadczenie i wysoka jakość obsługi Klientów dają firmie solidną pozycję na rynku dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Koncern EWE w Polsce dynamicznie rozwija zakres swoich usług zarówno pod względem terytorialnym jak i produktowym. Firma dąży do oferowania swoim Klientom zróżnicowanych rozwiązań multienergetycznych od jednego dostawcy.

 

 

 

gc

 

GASCONTROL POLSKA jest dostawcą usług dla branży Oil&Gas oraz energetycznej. W zakresie: budowa, remonty oraz modernizacje obiektów infrastruktury gazowniczej, spawanie automatyczne rurociągów przesyłowych, prace przełączeniowe T.D. Williamson, budowa stacji redukcyjnych, stacji regazyfikacji oraz dostawy gazu LNG & CNG, remonty i wzmocnienia rurociągów materiałami kompozytowymi NRI, próby ciśnieniowe, rehabilitacja i tłokowanie rurociągów CEPS,  dostawy nawanialni gazu, stali gazowniczej w tym łuków indukcyjnych. Firma jest przedstawicielem SOLAR TURBINES (przemysłowe turbiny gazowe), CANUSA-CPS (powłoki antykorozyjne) oraz FASTRA (urządzenia do prac hermetycznych na rurociągach). 

 

 

 

r

Radiatym jest producentem:

-monobloków izolacyjnych do sieci przesyłowych i rozdzielczych mediów płynnych i gazowych - zakres wykonania DN15 do DN3000/ 50 MPa / 25kV

-kompensatorów liniowych Typ KLR -zakres wykonania DN100 do DN1000 / 10MPa

-izolujących połączeń kołnierzowych IPK - zakres wykonania DN10 do DN1400 / 25MPa

-zbiorników ciśnieniowych oraz separatorów filtracyjnych - zakres wykonania do DN3000 / 50MPa

-śluz nadawczo odbiorczych tłoka z szybkozamknięciem - zakres wykonania do DN1000 / 10MPa

-połączeń Pe/Stal do gazu i wody - zakres wykonania DN15 do DN1200/ 1MPa

-przyłączy domowych do gazu - zakres wykonania DN20 do DN150/ 1MPa

 

 

 

 


Patronat Medialny
 

 

ba cng d
cire prz ri
j Pt k
a f s
h p g
  k