Oferta pracy w Izbie Gospodarczej Gazownictwa - Specjalista

 

OFERTA PRACY

Stanowisko:                Specjalista

Miejsce pracy:             Warszawa - Wola

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa poszukuje osoby, która dołączy do zespołu i wesprze na stanowisku Specjalisty pracę Biura IGG. Stawiamy na długofalową współpracę!

 

Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie spraw bieżących Izby, w tym korespondencji z organami i urzędami administracji państwowej oraz firmami zrzeszonymi w IGG i innymi kontrahentami biznesowymi;
 2. Procedowanie oraz nadzór merytoryczny nad umowami związanymi z bieżącą działalnością operacyjną IGG,
 3. Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
 4. Prowadzenie bazy danych o członkach Izby i rozliczanie składek członkowskich;
 5. Współpraca z przedstawicielami właściwych firm członkowskich przygotowującymi opracowania dla IGG dla określonego projektu – tematu.
 6. Organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów naukowych i targów o tematyce gazowniczej, zgodnie z uchwałami organów Izby, analiza umów dot. realizacji ww. wydarzeń oraz ich rozliczanie – jako przydzielony do realizacji projekt;
 7. Bieżąca współpraca z Biurem Księgowym oraz:

         - wystawianie faktur VAT i not statutowych,
         - 
nadzorowanie rozliczeń z kontrahentami,
         - 
sporządzanie analiz finansowych dla poszczegolnych działalności IGG,
         - prowadzenie rozliczeń dla działalności statutowej i gospodarczej, bieżąca kontrola wydatków,
         - planowanie przychodów i kosztów rodzajowych oraz ogólnych IGG
         - sporządzanie i realizacja przelewów bankowych z tytułu regulacji zobowiązań,
         - rozliczanie umów zleceń i o dzieło oraz delegacji
         - ewidencja i archiwizowaniem doku

 1. Przygotowywanie oraz protokołowanie posiedzeń Zarządu,
 2. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Izby;
 3. Aktualizacja danych w Systemie Obsługi Organizacji

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy biurowej w zakresie ww. obowiązków,
 • biegła praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra i sprawna organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy, elastyczność i dyspozycyjność,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • zaangażowanie, rzetelność, samodzielność,
 • chęć udziału w wyjazdach związanych z działalnością firmy (kilka w roku)

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • w pełni wyposażone stanowisko pracy
 • stabilną formę zatrudnienia
 • pakiet zdrowotny

Izba Gospodarcza Gazownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą 140 podmioty operujące na rynku gazu ziemnego, o bardzo zróżnicowanym profilu działalności, obejmującym m.in. wydobycie, obrót i sprzedaż gazu, dystrybucję i magazynowanie, sprzedaż produktów i usług wykorzystywanych w przemyśle gazowniczym i energetycznym.

Izba reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji. Tworzy gazowniczy lobbing, integruje środowisko osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem oraz propaguje gaz ziemny jako paliwo nowoczesne i ekologiczne. programów rozwoju branży gazowniczej.

Więcej na www.igg.pl

 

 

OFERTA PRACY W IGG

 

Stanowisko:                REFERENT

Miejsce pracy:            Warszawa - Wola

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa poszukuje osoby, która dołączy do zespołu i wesprze na stanowisku Referenta obsługę biura. Stawiamy na długofalową współpracę!

Poszukujemy osoby, której powierzymy:

 • obsługę dokumentacji, w tym: ewidencjonowanie poczty, prowadzenie i archiwizację korespondencji oraz dokumentów IGG;
 • koordynację obiegu dokumentów, dbanie o prawidłowy przepływ informacji;
 • aktualizację baz danych (adresowych i e-mailowych) członków i kontrahentów IGG;
 • prowadzenie kalendarza spotkań oraz ich organizacja (zabezpieczanie Sali i cateringu)
 • obsługa posiedzeń Zarzadu;
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń o patronaty, procedowanie wniosków,
 • zamawianie i dysponowanie artykułami biurowymi i innymi wykorzystywanymi na potrzeby biura
 • nadawanie/odbieranie różnego typu przesyłek (listy, paczki itp.);
 • wsparcie projektów realizowanych przez Izbę (organizacji seminariów, konferencji, sympozjów naukowych i targów o tematyce gazowniczej w odniesieniu do przydzielonych do realizacji projektu zadań)

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy biurowej w zakresie ww. obowiązków
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra i sprawna organizacja pracy
 • umiejętność współpracy, elastyczność i dyspozycyjność
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • zaangażowanie, rzetelność, samodzielność
 • chęć udziału w wyjazdach związanych z działalnością firmy (kilka w roku)

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • w pełni wyposażone stanowisko pracy
 • stabilną formę zatrudnienia
 • pakiet zdrowotny

Izba Gospodarcza Gazownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą 140 podmioty operujące na rynku gazu ziemnego, o bardzo zróżnicowanym profilu działalności, obejmującym m.in. wydobycie, obrót i sprzedaż gazu, dystrybucję i magazynowanie, sprzedaż produktów i usług wykorzystywanych w przemyśle gazowniczym i energetycznym.

Izba reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji. Tworzy gazowniczy lobbing, integruje środowisko osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem oraz propaguje gaz ziemny jako paliwo nowoczesne i ekologiczne. programów rozwoju branży gazowniczej.

Więcej na www.igg.pl

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: office@igg.pl w terminie do 23 lipca 2019 r.