Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

 

 

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH

pzits

 

W Warszawie w dniach 3 – 4 października 2019 r. odbędą się Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Izba Gospodarcza Gazownictwa objęła Wydarzenie patronatem honorowym.  

Podczas Warsztatów przedstawiane będą zagadnienia związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne.

Problematyka poruszana  w pierwszej grupie tematów to m.in.:

 • zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także  trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta
 • energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
 • dom bez rachunków
 • warsztat rzeczoznawcy XXI wieku
 • modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach następujących warsztatów panelowych:

 • Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych
 • Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
 • Uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające budowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy
 • Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
 • Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
 • Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych
 • Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
 • Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER

 

Szczegółowe informacje oraz informacje nt. opłat i rejestracji dostępne są na stronie www.warsztaty.pzit.pl