Załącznik A „Wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej”

 

Załącznik A „Wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej”

do WT- IGG- 2301:2017 „Książka Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej. Wzór i wymagania”

dostępny w wersji edytowalnej z możliwością przedrukowania oraz kopiowania 

 

 

Decyzją Zarządu  z dnia 14.06.2019 r. do zakupionych przez Podmioty Gospodarcze Wytycznych Technicznych WT- IGG- 2301:2017 „Książka Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej. Wzór i wymagania”udostępniany jest Załącznik A „Wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej” wersji edytowalnej z możliwością przedrukowania oraz kopiowania bez możliwości zmiany graficznej formy ww. dokumentu.